Beveiligingstechniek

Inbraakalarmsystemen

Een inbraak of diefstal kan veel directe en indirecte schade tot gevolg hebben. Daarom is het van groot belang om een goede risicoanalyse te maken van de situatie. Voskamp Beveiligingstechniek is een gecertificeerd Technisch Beveiligingsbedrijf en weet dit als geen ander. 

Een effectief preventieplan voor inbraakbeveiliging van een bedrijf bestaat uit een slimme combinatie van beveiligingsmaatregelen:

  • Organisatorische maatregelen met veiligheidsgedragsregels voor medewerkers.
  • Een bouwkundige schil met veiligheidssloten in de periferie om binnenkomst te bemoeilijken.
  • Snelle detectiemiddelen, zoals bewegingsmelders, achter deze schil die indringers vroegtijdig signaleren.
  • Extra (bouwkundige) maatregelen voor attractieve goederen.
  • Betrouwbare alarmering naar een particuliere alarmcentrale (PAC) en opvolging door een alarm opvolgingsdienst.

Het inbraakalarmsysteem heeft als doel om in het object (pand en terrein) indringers, insluipers en insluiters met kwade bedoelingen zo snel mogelijk te detecteren en te lokaliseren. Om deze ongewenste situatie te alarmeren (luid alarm zowel akoestisch als optisch) en door te melden (stil alarm) naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC) waardoor adequate actie kan worden ondernomen (alarmopvolging) door een sleutelhouder, eventueel particuliere alarmopvolgingsdienst en/of de politie.

Gecertificeerd inbraakalarm

De inbraakdetectieapparatuur is voorzien van een productcertificaat en voldoet aan de hoogste eisen van betrouwbaarheid. Als erkend beveiligingsbedrijf kunnen wij uw installatie gecertificeerd opleveren. De risico analyse van uw object is gebaseerd op de richtlijnen van de VRKI en de set aan maatregelen sluiten aan op uw vastgestelde risico. Na 5 jaar zullen wij uw installatie en uw risico opnieuw vaststellen voor her certificatie. Deze service biedt nog meer zekerheid voor een veilige omgeving. Wilt u meer informatie over de richtlijnen van de VRKI of een gecertificeerd inbraakalarmsysteem? Kijk dan op de pagina gecertificeerd inbraakalarmsysteem.

Bouwkundige inbraakbeveiliging als eerste barrière

Binnen uw beveiligingsplan van Voskamp Beveiligingstechniek is aandacht voor bouwkundige beveiligingsmaatregelen. U kunt hierbij denken aan veiligheidssloten op ramen en deuren, een barrièrestang voor een openslaand raam, rolluiken of een bouwkundig compartiment. Een doordachte combinatie van maatregelen als veiligheidssloten op toegangsdeuren, aangevuld met bouwkundige compartimenten en meeneembeperkende maatregelen voor attractieve goederen werkt zowel preventief als tijdvertragend voor de inbreker. Door de synergie van bouwkundige en elektronische maatregelen ontstaat een bijzonder effectief beveiligingsconcept.

App bediening

De meeste inbraakalarmsystemen zijn tevens met een app te bekijken en te bedienen. De appbediening is een extra, externe functionaliteit welke door de leverancier is ontwikkeld en ter beschikking wordt gesteld. Voskamp heeft hier geen controle over en draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. Wij installeren en configureren de app op maximaal twee telefoons/tablets. U bent zelf verantwoordelijk voor de telefoon(s)/tablet(s), app, updates en internetverbinding.
De app is beschikbaar voor Android en iOS apparaten, welk u zelf dient te downloaden en beheren. De meldkamer is 24/7 bezet, ontvangt alle meldingen uit uw systeem en zal conform het afgestemde protocol handelen.  

Bekabelen

Alle te bekabelen componenten worden door middel van zwakstroomkabels aangesloten op de centrale apparatuur. De monteurs zijn getraind om alle bekabeling zoveel als mogelijk onzichtbaar weg te werken en het gebruik van gootjes tot een absoluut minimum te beperken. Het oog wil immers ook wat!

Het aanbrengen van de bekabeling is erg bewerkelijk. Door speciale training en ervaring van onze monteurs kunnen wij de bekabeling zo goed als mogelijk onzichtbaar aanbrengen. Indien mogelijk zal de bekabeling worden weggewerkt via de spouw, verlaagde plafonds en andere ruimtes. Op plaatsen waar de bekabeling niet onzichtbaar kan worden aangebracht zullen wij in overleg met u een minikanaal monteren op een positie welke zo min mogelijk opvalt. Dit minikanaal zal met acrylaatkit worden afgewerkt.

 

Tegel Inbraak.jpg