Beveiligingstechniek
Achtergrond afbeelding

Brandbeveiliging en Ontruiming

Voorkom letsel en schade als gevolg van brand

De impact van een brand kan grote gevolgen hebben voor personen, bedrijven en hun directe omgeving. Daarom kent Nederland een strenge wetgeving omtrent brandbeveiliging en ontruiming voor gebouwen waarin technische en organisatorische eisen zijn opgenomen. Vaak is alleen voldoen aan de wettelijke verplichting niet voldoende om je pand bedrijfsrisico's te beperken. Niet zelden is de impact van een brand zo groot dat het bedrijf niet meer in staat is zijn activiteiten weer op te starten en verder te continueren. 

Voskamp Beveiligingstechniek is een gecertificeerd branddetectiebedrijf. We verzorgen het advies, de installatie en het onderhoud aan brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. We kunnen onze klanten de zorg voor brandveiligheid volledig uit handen nemen. In de advies- en ontwerpfase door het opstellen van een Uitgangspunten Document (UPD), een Programma van Eisen (PvE) en het maken van ontwerptekeningen. In de uitvoerfase door het installeren en certificeren van de installatie. In de operationele fase door het uitvoeren van preventief onderhoud, storingsopvolging, maandelijkse beheertaken en her certificering. Met brandbeveiliging creëren wij een veilige werkomgeving voor je!

Betrouwbare brandbeveiliging voor elke situatie

Bij een brand telt elke seconde. Om schade brand te voorkomen is het belangrijk dat een brand in een vroegtijdig stadium gedetecteerd wordt. Onze gecertificeerde brandmeldinstallaties zijn hoogwaardig, betrouwbaar en beperken het optreden van een onterecht brandalarm. 

Wij zijn expert op het gebied van brandveiligheid. In ons ontwerp kijken we naar regelgeving, brandrisico, eventuele storingsbronnen, het gebruik van de ruimte én uw budget. Op basis hiervan komen wij tot een optimaal ontwerp voor een veilige werkomgeving. Voskamp Beveiligingstechniek heeft voor elke situatie een passend branddetectiemiddel. Van optische en thermische melders voor kantoren; aspiratiesystemen voor liftschachten; datacenters of vriescellen; LIST-kabel voor parkeergarages; beams en vlammenmelders voor industriële objecten. Snel en betrouwbaar detecteren en alarmeren is onze expertise.

Afbeelding
Afbeelding

Brandmeldinstallatie met netwerktechnologie

Wij maken gebruik van moderne netwerktechnologie bij brandmeldinstallaties. Dit biedt vele voordelen, zoals besparing op installatie- en onderhoudskosten en betere melderinformatie. Ook kunnen we nodeloze meldingen als gevolg van vervuiling van rookmelders voorkomen door vervuilingsgraadmonitoring in de brandmeldcentrale. 

Met onze dienstverlening Remote Service kunnen wij je op afstand ondersteunen bij storingen of vervuiling van rookmelders uitlezen. Dit biedt nog meer zekerheid op een brandveilige omgeving!

Brandalarmering met een slimme App

Meldingen van de brandmeldinstallatie kunnen snel en overzichtelijk worden getoond via een slimme App op je mobiele telefoon of laptop. Hiermee is de informatievoorziening bij brandmeldingen voor bedrijven nog sneller, beter en overzichtelijker. 

Via pushberichten op je mobiel geeft de App direct aan welke detector er alarm geeft of welke storing er optreedt. Je voorkomt hiermee tijdverlies en kunt de nodige acties nog doeltreffender inzetten.

Afbeelding