Beveiligingstechniek
Achtergrond afbeelding

Overheid

Bescherming van mensen, gegevens en middelen

De overheid speelt een belangrijke rol in het opstellen van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid. Daarmee heeft de overheid een belangrijke voorbeeldfunctie in het doorvoeren van veiligheidsmaatregelen in de eigen gebouwen. 

Beveiliging van overheidsgebouwen gaat om het beschermen van medewerkers, bezoekers, gevoelige gegevens en attractieve goederen. Gevaren als brandrisico, inbraak, diefstal van middelen of informatie, vandalisme, sabotage, maar ook persoonlijk geweld moeten beperkt worden.

Voskamp Beveiligingstechniek heeft ruime ervaring in beveiliging van overheidsgebouwen. Vanuit een risico-inventarisatie maken wij een integraal beveiligingsplan. Wij verzorgen het hele traject voor je; van advies en ontwerp tot uitvoering, serviceverlening en jaren onderhoudsplanning.

Afbeelding

Beveiliging tegen brand

Als het gaat om de veiligheid van bezoekers en medewerkers is het van groot belang dat een brandmeldsysteem snel en betrouwbaar detecteert en alarmeert. Met onze gecertificeerde brandmeldsystemen kunnen wij dit waarborgen. De brandmelding zorgt ervoor dat medewerkers snel worden gealarmeerd, zodat tijdige ontruiming kan plaatsvinden. Daarnaast worden openstaande deuren automatisch dicht gestuurd om verspreiding van rook en brand te voorkomen.    

Het uitvoeren van maandelijks beheertaken op het brandmeldsysteem is een wettelijke verplichting voor de gebruiker.  In de praktijk heeft eigen personeel geen tijd of affiniteit met deze beheertaken. Met ónze dienst Beheerder Brandmeldinstallaties kunnen wij het maandelijks beheer van je overnemen. Zo kunnen jouw medewerkers zich volledig richten op hun taak en expertise.

Gebiedsbescherming met elektronische sluitsystemen

Door de publieke rol van veel overheidsgebouwen is gebiedsbescherming belangrijk. Bezoekers hebben alleen toegang tot publieksruimten. Voor ruimten met gevoelige gegevens en serverruimten geldt dat slechts geautoriseerde medewerkers hiertoe toegang hebben. Voskamp Beveiligingstechniek biedt oplossingen op het gebied van elektronische sluitsystemen, [deurvergrendeling]/beveiligingstechniek(/oplossingen/vergrendeltechniek), toegangspoorten en automatische deuropeners om de veiligheid van goederen en gegevens te kunnen waarborgen.

Het beheren van toegangsverlening vraagt aandacht en investeringen. Met onze dienstverlening Software in de Cloud is de beheersoftware van het elektronisch sluitsysteem ondergebracht in een veilige cloudomgeving. Investeringen in hardware en software voor het beheer zijn dan niet meer nodig.

Afbeelding
Afbeelding

Gegevensbescherming

Vertrouwelijke gegevens mogen niet in verkeerde handen komen. Fysieke en elektronische maatregelen moeten dit voorkomen. Met onze Security Management Systemen kunnen wij inbraak- en overvalsignalering, toegangscontrole en camerabewaking slim combineren, waardoor alle maatregelen op elkaar zijn afgestemd en eenvoudig te beheren zijn. 

Indien je dat wenst kunnen wij het beheer ook van je overnemen met onze dienst ‘Beheer op afstand’.