Beveiligingstechniek
Achtergrond afbeelding

Stichting Philadelphia Zorg.

Stichting Philadelphia Zorg kiest voor ontzorgen door partnerschap

‘Het beste uit jezelf voor iedereen’

Stichting Philadelphia Zorg ondersteunt door heel Nederland mensen met een beperking en helpt zo iedereen om het beste uit elkaar te halen. De mensen die bij ons wonen, intensieve zorg krijgen, of ambulante begeleiding. De mensen die komen logeren of hun dag zinvol willen invullen en steeds meer talenten ontdekken. Zich zo ontwikkelen of misschien wel leren werken en een baan vinden. Met al die mensen kijken wij graag naar mogelijkheden en naar kansen.

Veilig wonen en verblijven 

De veiligheid van cliënten is voor Stichting Philadelphia Zorg een topprioriteit. Brandveiligheid speelt daarin een cruciale rol. 

Voskamp Beveiligingstechniek is partner voor alle locaties van Philadelphia Zorg in Noordoost en Midden-Nederland (124 vestigingen). Wij dragen zorg voor:

 • advies, installatie en serviceverlening aan de brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties,
 • maandelijkse beheerderstaken en check van de integrale brandveiligheid,
 • toegangsbeheermaatregelen voor ‘cliënt specifieke oplossingen’,
 • advies over maatregelen op het gebied van brandveiligheid en toegangsbeheer.
Camerabeveiliging

Voskamp Beveiligingstechniek is voor ons een deskundige en betrouwbare partner, die proactief meedenkt in vraagstukken en begrijpt wat voor ons belangrijk is.

Isabel van ’t Hul - leveranciersmanager Stichting Philadelphia Zorg

Ontzorgen door partnerschap

Philadelphia Zorg kiest in deze samenwerking voor _partnerschap en ontzorgen. V_oskamp Beveiligingstechniek speelt hierbij een proactieve rol in het signaleren, adviseren en oplossen van integrale toegangs- en brandveiligheidsoplossingen. 

Voskamp Beveiligingstechniek heeft een speciaal projectteam voor Philadelphia Zorg samengesteld en een plan van aanpak opgesteld met als doel: voorspellen, beheersen en ontzorgen. Een specifieke communicatiematrix zorgt ervoor dat er op alle niveaus intensief wordt gecommuniceerd. Dit bevorderd het wederzijds begrip, de kwaliteit van de oplossing én de veiligheid van cliënten en medewerkers. 

Uitgebreide dienstverlening

Naast installatie en servicedienstverlening aan de systemen voor brandveiligheid en toegangsbeheer is het dienstverleningspakket van Voskamp voor Philadelphia Zorg uitgebreid met:

 • vastlegging en beheer van documenten in een online logboek,
 • maandelijkse uitvoering van beheerdertaken op het gebied van brandveiligheid,
 • een uniforme installatiekeuze, waardoor alle locaties over dezelfde apparatuur beschikken,
 • meedenken in nieuwbouwtrajecten voor een optimale balans tussen veiligheid en budget, 
 • intensief overleg over geconstateerde veiligheidsrisico’s en te nemen maatregelen,
 • advisering van beveiligingsoplossingen op het gebied van brandveiligheid en toegangsbeheer, 
 • jaarlijkse planning voor onderhoudsuitvoering en budgettering voor vervangingsonderhoud.

Door het partnerschap tussen Philadelphia Zorg en Voskamp Beveiligingstechniek delen wij de verantwoordelijkheid om cliënten en medewerkers een veilige woon- en werkomgeving te bieden.