Beveiligingstechniek
Achtergrond afbeelding

Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle

OPENBAAR ONDERWIJS ZWOLLE EN REGIO

Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) verzorgt openbaar onderwijs op 37 scholen, met in totaal ongeveer 12.000 leerlingen en meer dan 1600 collega’s, in negen gemeentes.

Samwerking OOZ en Voskamp
OOZ hecht veel waarde aan veilige schoolgebouwen. Voskamp Beveiligingstechniek regelt dit voor OOZ. Voskamp zorgt voor installatie, onderhoud en advies van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties en de inbraakalarmsystemen.

Voskamp weet door de jarenlange samenwerking wat specifieke wensen en eisen zijn voor schoolgebouwen. Zo is het bijvoorbeeld handig als bepaalde onderhoudswerkzaamheden in vakanties kunnen worden gedaan. Hierdoor ondervindt het onderwijs er dan geen hinder van. 

Voskamp bekijkt samen met OOZ hoe zaken slimmer en beter kunnen worden georganiseerd. Een voorbeeld is dat scholen op een eenvoudige manier meldingen kunnen doen waar Voskamp op afstand direct mee aan de slag gaat. Dit scheelt veel tijd voor zowel de scholen als Voskamp.

Wat is onze oplossing?
Voskamp toetst elk schoolgebouw aan de ‘Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen’ en ‘Brandmeldinstallaties’ die door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is vastgesteld.

Elke school is anders en heeft daardoor een eigen specifiek gebruik van de systemen. Het schakelen en bedienen van het inbraakalarmsysteem wordt door verschillende personen gedaan. Voskamp zorgt daarom voor een eenvoudige bediening van de systemen, een goede gebruikersinstructie en ondersteuning op afstand door de servicedesk.

Wat is de dienstverlening van Voskamp?
Met periodiek onderhoud en de 24/7 storingsopvolging houdt Voskamp alle systemen in goede en betrouwbare staat. Onvolkomenheden worden direct gemeld en hersteld.

Voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie wordt een online logboek gebruikt. Hierdoor zijn de meest actuele gegevens altijd direct beschikbaar voor opdrachtgever, gebruiker, brandweer, inspectiebureau en Voskamp Beveiligingstechniek. Dit verhoogt het gebruikersgemak en voorkomt onnodige vertraging bij calamiteiten of het verloren gaan van gegevens.

Een veilig schoolgebouw? OOZ en Voskamp regelen het samen!

Website van OOZ: 

www.ooz.nl