Beveiligingstechniek
Achtergrond afbeelding

Rensa Family Company

Wat was de vraag?

De continuïteit van kunnen leveren aan afnemers van Rensa heeft altijd centraal gestaan bij het beveiligen van de distributiecentra, verkoopkantoren en balies. 

Rensa Family Company heeft Voskamp Beveiligingstechniek in 2019 de opdracht gegeven voor installatie van de beveiliging van het nieuwe Distributiecentrum DC6 XL in Doetinchem middels een geïntegreerd security managementsysteem. Aansluitend is het bestaande distributiecentrum DC6 geïntegreerd met de nieuwbouw van DC 6 XL. 

Recent zijn Distributiecentra DC1, 4 en 5 ook omgebouwd en gekoppeld op hetzelfde geïntegreerde security management systeem. 

Rensa Family kiest voor ontzorgen door samenwerking, waarbij Voskamp Beveiligingstechniek een proactieve rol speelt in het signaleren, adviseren en oplossen van integrale securitymanagement vraagstukken. 

 

Wat is onze oplossing?

Voskamp Beveiligingstechniek heeft een projectteam voor Rensa Family Company samengesteld en een plan van aanpak opgesteld, met als doel: voorspellen, beheersen en ontzorgen. Met dit projectteam ontstaat focus en locatiekennis bij de projectleden, wat de kwaliteit van de dienstverlening vergroot.

Voor Rensa is gekozen voor een uniforme opzet middels een blauwdruk. Alle locaties beschikken over dezelfde apparatuur, wijze van aanleg en registratie en vastlegging van documenten. Bij mogelijke wisselingen van medewerkers tussen locaties zijn veiligheidsvoorzieningen dus altijd herkenbaar.  

Wat is onze dienstverlening?

- Jaarlijks wordt er een planning voor onderhoud en budgettering in samenspraak met Rensa opgesteld
- Middels remote beheer kan er snel ingespeeld worden op eventuele calamiteiten, zodat continuïteit voor en door Rensa geborgd wordt. Uiteraard zijn wij 24/7 bereikbaar.
- Minimaal 1 x per kwartaal bespreken Rensa en Voskamp de lopende zaken en denkt Voskamp mee met adviezen over de geconstateerde of verwachte veiligheidsrisico’s. Hiermee wordt het veiligheidsniveau van alle locaties op peil gehouden en kan snel geacteerd worden op ontwikkelingen.

Afbeelding

Omdat het resultaat telt, vandaag én morgen.

Rik van Beek - Corporate Real Estate & Facilities Manager Rensa Family Company