Beveiligingstechniek
Achtergrond afbeelding

Nike World Headquarters

Wat was de vraag?
Het realiseren van een security management systeem gebaseerd op het fabricaat van AMAG Symmetry. 

Nike World headquarters in Amerika was al bekend met AMAG Symmetry. Gezien de betrouwbaarheid, flexibiliteit en modulaire schaalbaarheid heet Nike gekozen om AMAG Symmetry wereldwijd uit te rollen. 

In Nederland is het Europeese hoofdkantoor gevestigd. Nike EHQ telt 11 gebouwen met meer dan 3.700 medewerkers. 

Voskamp Beveiligingstechniek heeft voor Nike EHQ een volledig nieuw security management systeem geleverd. Het verouderde secruity management systeem voldeed niet meer aan de eisen van Nike en is het systeem gefaseerd door Voskamp Beveiligingstechniek vervangen naar AMAG Symmetry.  Alle beveiligingsfunctionaliteiten bleven tijdens de vervanging inbedrijf om de contiguïteit en beveiligingsrisico niet in gevaar te brengen. 

Voskamp Beveiligingstechniek heeft een locatie in Hilversum als pilot locatie beveiligd d.m.v. het AMAG Security management systeem. Omdat dit naar tevredenheid van de eindgebruiker is verlopen zijn de systemen in de loop van de tijd uitgebreid.

Wat is onze oplossing?
Voskamp Beveiligingstechniek moest op verzoek van Nike kiezen voor een security management systeem op basis van AMAG. 

Het security management systeem is opgebouwd uit diverse beveiligingssystemen die gekoppeld zijn. Zo is het parkeerterrein voorzien van parkeerbeheersysteem, waarbij matrixborden zijn geplaatst. Deze matrixborden worden gebruikt om vrije parkeerplaatsen aan te geven, hulpdiensten bij een calamiteit te informeren en hierop wordt tevens algemene bedrijfsinformatie getoond. Deze informatie kan ingelezen worden in de software van het security management systeem.

Om op het parkeerterrein te komen is een kaartlezer geplaatst bij de slagboom om toegang te verschaffen aan personeelsleden en voor bezoekers is een intercominstallatie geplaatst.

De diverse panden en het terrein van Nike is voorzien van een cameraobservatiesysteem. Er is een security room met video wall waarop realtime camerabeelden worden gemonitord. 

Wat is onze dienstverlening?
Jaarlijks onderhoud van de diverse onderdelen van het security management systeem wordt in afstemming met de klant ingepland. Naast de onderhoudswerkzaamheden wordt de status van de videoservers 24/7 gemonitord en wordt bij uitval van een server direct actie ondernomen. Onze remote service desk isbereikbaar tijdens kantoortijden voor service op afstand.