Beveiligingstechniek
Achtergrond afbeelding

Designer Outlet Roermond

Wat was de vraag?

De veiligheid en het welzijn van bezoekers en medewerkers is voor Designer Outlet topprioriteit. 

In dit kader heeft Designer Outlet aan Voskamp Beveiligingstechniek de opdracht gegeven om techniek en dienstverlening te bieden om dit te garanderen. Dit bestaat uit o.a.:

- advies, installatie en serviceverlening aan de brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties,

- inspecties en beheerderstaken op het gebied van brandveiligheid,

- advies, installatie en serviceverlening aan de camerabeveiligingssystemen,

- advies, installatie en serviceverlening van de omroepinstallatie,

- advies, installatie en serviceverlening van de intercominstallatie,

- Het inrichten en onderhouden van een centrale bewakingsloge waar alle centrale beveiligingsapparatuur wordt gemonitord.

Het advies, de realisatie en het onderhouden van deze beveiligingsmaatregelen vindt plaats door een nauwe samenwerking met opdrachtgever, gebruikers en winkelhouders. 

Wat is onze oplossing?

Onze beste specialisten uit het hele land werken samen om de beveiliging van Designer Outlet op het hoogste peil te houden. 

Onze brandspecialisten brengen de brandrisico’s van de verschillende panden in kaart en vertalen dat in een integraal brandbeveiligingsplan. Brandmeldingen komen samen op digitale geografische brandmeldpanelen bij de brandweeringangen én in de bewakingsloge, waar actie kan worden ondernomen om een beginnende brand in de kiem te smoren.

Om criminaliteit of incidenten snel te kunnen lokaliseren hebben onze beveiligingsspecialisten een geavanceerd camera-observatiesysteem ontwikkeld en gerealiseerd voor het gehele winkelcentrum. Met de modernste overdrachtstechnieken worden deze beelden geregistreerd en bewaakt in de bewakingsloge. De bewakingsdienst heeft hiermee overzicht over bezoekersstromen en kan snel acteren op incidenten. 

Wat is onze dienstverlening?

Met periodiek onderhoud en onze 24/7 storingsopvolging houden wij alle systemen in goede en betrouwbare staat. Onvolkomenheden worden direct gemeld en hersteld.

Verder verzorgt Voskamp de maandelijkse beheerderstaken en de inspecties voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Hierbij wordt de apparatuur getest en de brandveiligheid gecontroleerd.

Door intensief contact met opdrachtgever, medewerkers en winkelhouders zijn wij in staat om het juiste advies te geven en die maatregelen te treffen die Designer Outlet veilig maken en houden.