Beveiligingstechniek
Achtergrond afbeelding

Nieuwe versies BORG-B en BORG-E gepubliceerd

Nieuwe versies BORG-B en BORG-E gepubliceerd

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft de nieuwe versies van regelingen BORG-B en BORG-E gepubliceerd. Hierin zijn de certificatieschema’s opgenomen, gericht op het certificeren van elektronische alarminstallaties en bouwkundige inbraakbeveiliging.  Deze versies zijn volgens het instituut tot stand gekomen in nauwe samenwerking met belanghebbende partijen.

In de herziene BORG-regeling zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, zoals:

  • BORG aantrekkelijker maken door de kosten te drukken waar dat mogelijk is;
  • De tekstuele inhoud van BORG-regelingen is vereenvoudigd;
  • Er is meer aandacht voor kwalificaties en opleidingen in de regelingen opgenomen.
  • Het maximum aantal steekproeven is teruggebracht naar vier.

Het CCV meldt dat bovengenoemde wijzigingen niet ten koste gaan van de kwaliteit waar BORG voor staat.

csm_borg_590x400_cd3a0dec35.jpg