Beveiligingstechniek

SaaS - Software in de Cloud

Voskamp Beveiligingstechniek biedt u voor het beheer van uw beveiligingsinstallatie de mogelijkheid om de software af te nemen op basis van een dienstverlening. Deze dienstverlening betreft onze SaaS (Software as a Service) omgeving. Daarvoor hoeft u zelf geen PC / server en beheersoftware aan te schaffen en/of te onderhouden. Voor het gebruik van het ingerichte domein betaald u per maand een bedrag. De hoogte is onder andere afhankelijk van inrichting en het aantal in gebruik zijnde eenheden. Deze worden per maand berekend na rato van de totaal eenheden bij u in gebruik.

Voordelen hierbij zijn onder andere:

 • Geen aanschaf van (eigen) server.
 • Geen aanschaf van software.
 • Geen facilitaire ondersteuning voor server nodig in de vorm van klimaatbeheersing, stroomkosten en dergelijke van de serverruimte.
 • Kosten van minor updates zijn inbegrepen.
 • Beheer en onderhoud van de server en het verzorgen van de back-ups zijn geregeld binnen de overeenkomst.
 • Software is altijd en overal via internet en PC voor beheerder bereikbaar.

De dienst wordt aangeboden via een beveiligde Private Cloud oplossing waarbij u zich niet meer bezig hoeft te houden met installatie, updates, back-ups en veiligheid van uw software en data. Het gehele systeem-beheer, beveiliging van data, verbinding en systemen wordt door Voskamp Beveiligingstechniek verzorgd. 

 

Veilige oplossing

Diverse beveiligingsmaatregelen zijn toegepast waarbij uw gegevens beschermd zijn tegen brand, diefstal, en falende hardware. Vanuit uw eigen domein kunt u veilig het beheer voeren van uw beveiligingsinstallatie. De verbinding wordt via de Enterprise oplossing, een oplossing van AeroHive van Extreme Networks, opgebouwd. De oplossing biedt een stabiele, beheersbare en veilige VPN verbinding. VPN staat voor virtual private network. Dit houdt in dat u overal ter wereld een veilige verbinding kan maken met een remote server wanneer er een internetverbinding beschikbaar is. Met een VPN verbinding creëert u een “tunnel”. Deze wordt opgebouwd met een laag 3 ISPEC techniek. Over deze tunnel wordt de data met encryptie verstuurd, waardoor het niet mogelijk is om het communicatieverkeer af te luisteren.

De componenten die bij u op locatie zijn geïnstalleerd, worden altijd op een eigen netwerk (VLAN) gekoppeld en zijn daarmee gescheiden van uw operationele netwerk. Vanuit de SaaS omgeving wordt er hierdoor nooit toegang verkregen tot uw bedrijfsnetwerk. 

Updates en upgrades

In het maandbedrag zijn kosten opgenomen voor het onderhoud en de instandhouding van de software in de vorm van de minor updates. De kosten van noodzakelijke major updates worden separaat berekend en vooraf aangekondigd. Deze kennen een verplicht karakter en zijn nodig om de goede werking te kunnen waarborgen.

Toekenning kosten 

De kosten voor de hardware, in de vorm van alle eenheden, access points en dergelijke behorend bij deze oplossing voor uw locatie zijn beschreven in het navolgende overzicht. De kosten van het ingerichte SaaS domein worden per maand verrekend en zijn gebaseerd op onderstaande factoren. De gebruiksperiode is per locatie daarin minimaal 3 jaar.

De kosten voor het gebruik van de SaaS omgeving zijn o.a. afhankelijk van de volgende factoren:

 • Aantal eenheden en de bijbehorende beheersvorm. 
 • Connectiviteit.
 • Voor zover benodigd internet o.b.v. 4G router.
 • Optionele diensten.
 • Aantal in gebruik zijnde accounts voor (deel) beheer.
 • Indien nodig inrichting van uw SaaS domein in een dedicated omgeving.