Beveiligingstechniek

Genetec - IIoT oplossingen

De IIoT-integratie van Genetec opent een nieuwe wereld van connectiviteit. De Industrial IoT-plug-in is een aanvullende plug-in binnen het Genetec platform waarmee u de plug-ins Modbus, BACnet, OPC Client, HTTP TCP (REST API) en/of MQTT en SNMP Manager kunt activeren. Van de apparatuur en installaties welke met deze IIoT communicatieprotocollen kunnen communiceren wordt de ontvangen data door het securitymanagementplatform verwerkt en visueel weergegeven. Op basis van de ontvangen data en analyses worden acties gestart en sturingen verricht binnen het securitymanagementplatform en/of naar andere apparaten en installaties.

Totaal overzicht

Met behulp van het securitymanagementplatform kunnen operators toezicht houden op en reageren op de statusveranderingen van apparaten voor gebouwautomatisering, verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen (HVAC), brandmeldcentrales, toezichthoudende controle- en data-acquisitieapparatuur (SCADA) en Internet of Things (IoT) apparaten. Operators ontvangen gebeurtenismeldingen wanneer een drempel wordt bereikt, zoals een te hoge temperatuur in een serverruimte, een oververhitting van een motor of een systeemdruk onder of boven het normale bedrijfsniveau. Genetec kan worden geconfigureerd om gebeurtenis-naar-acties te activeren als reactie op gegevenswijzigingen, zoals het inschakelen van de airconditioning, het uitschakelen van een oververhitte motor en het verzenden van een e-mail met het verzoek een onderhoudsploeg naar de melding te sturen. Wanneer Genetec videocamera's bevat, kunnen operators zien wat er gebeurt door live en opgenomen videobeelden te bekijken van de gebieden waar de processen en/of apparatuur zich bevinden.

 

Kantoorgebouwen

Verlaag de overheadkosten van uw gebouw door regels te configureren met aangesloten HVAC-systemen en lichtsensoren. Stel het zo in dat wanneer de eerste medewerker van de dag inlogt, deur openend of alarm uitschakelt de airconditioning en de lichten aan gaan, in plaats van vooraf geconfigureerde uren die elke dag kunnen verschillen. Er kunnen ook voorinstellingen worden ingesteld voor specifieke ruimtes, zoals de ondergrondse parkeergarage, om de lichten alleen aan te doen wanneer de parkeerdeuren opengaan of wanneer iemand zich aanmeldt bij de ingang van de parkeerplaats. U kunt gegevens van deze verbonden apparaten ontvangen om hun status en waarden te kennen en alles in één dashboard te controleren.

Industriële toepassingen

De plug-in stelt u instaat om gebruik te maken van bestaande infrastructuur binnen uw gebouw, zoals Programmable Logic Controllers (PLC's) en deze te laten communiceren met Genetec om eventuele waarschuwingen van de assemblagelijn te ontvangen en speciale opdrachten terug te sturen naar de PLC's. U kunt gegevens van deze verbonden apparaten ontvangen om hun status en waarden te kennen en alles in één dashboard te controleren. Configureer elke sensorstatus om specifieke acties te activeren, verbeter uw activiteiten verder door regels of gebeurtenis-naar-acties te activeren om operators door situaties te leiden, zoals wanneer een noodstopknop op de lijn wordt ingedrukt.

 

Noodsituaties

Configureer de verkeerswegen om op te lichten t.b.v. hulpverleners (BHV, ed.) ter ondersteuning bij het navigeren door gebouwen in situaties waar snelle reactie cruciaal is. Zorg ervoor dat poorten open zijn zodat brandweerlieden of bewakers het pand kunnen betreden en de situatie efficiënt kunnen benaderen. Op basis van gebeurtenissen kunnen acties naar apparaten worden gepusht om hun huidige status of instelling te wijzigen. Nadat bijvoorbeeld een inbraakalarm is geactiveerd, sluit u de deuren rondom het gebied en doet u de lichten aan om bewakers te helpen bij het navigeren door de omgeving. Verbeter uw operaties verder door Mission Control-procedures te activeren om operators door gespannen situaties te leiden.

Elektriciteitsvoorzieningen

Industriele protocollen (MODbus, BACnet ed.) worden veelvulldig gebruikt bij apparaten en machines in verticale industrieën zoals energie, mijnbouw of olie en gas. Met de Industrial IoT protocolintegratie kunt u de gegevens van die apparaten in Genetec brengen. Configureer aanvullende regels om interne gebeurtenissen te activeren of om acties terug te schrijven naar de apparaten op de externe locaties die toezicht houden op de faciliteiten. De gebeurtenissen kunnen worden gecombineerd met andere interne triggers, videostreams, incidenten, workflows, enz. om de operator een uniforme ervaring te bieden.

Industrial IoT mogelijkheden

De Industrial IOT-plug-in biedt mogelijkheden voor o.a.:

  • Voeg IIoT compatibele apparaten en registers (device bibliotheken) toe als datapunten.
  • Bewaak de gegevens en statuswijzigingen van aangesloten IIoT compatibele apparaten.
  • Stel regels in die aangepaste gebeurtenissen activeren als reactie op geselecteerde status- en gegevenswijzigingen.
  • Configureer aangepaste acties om opdrachten van Genetec naar de gemonitoorde apparatuur te verzenden.
  • Maak gebruik van ‘gebeurtenis-naar-acties’ als reactie op meldingen vanuit de gemonitoorde apparatuur
  • Geef entiteiten en aangepaste statuspictogrammen weer op de grafische weergave.
  • Genereer rapporten met historische gegevens om u te helpen trends te identificeren.