Beveiligingstechniek

Camerabeveiliging en regelgeving

Het plaatsen van beveiligingscamera’s dient aan wettelijke regelgeving te voldoen. Zo mogen de opgeslagen beelden niet langer dan een vastgestelde termijn worden bewaard. Het plaatsen van cameratoezicht rondom een woning, winkel of bedrijf is gebonden aan bepaalde regels. In Nederland is dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

Bewakingscamera’s rond uw pand moeten zo min mogelijk de openbare weg en de eigendommen van anderen filmen. Dit wordt gezien als een inbreuk op de privacy. Daarom is het van belang om:

 • camera’s dusdanig op te hangen dat toevallige voorbijgangers en de bezittingen van buren niet in beeld komen;

 • privacygevoelige beelden te ‘blurren’;

 • camerabeelden niet langer te bewaren dan noodzakelijk (max. 4 weken);

 • te voldoen aan de informatieplicht door het plaatsen van bordjes die bezoekers op de hoogte brengen van het cameratoezicht.

Vijf aspecten bij implementatie van bewakingscamera’s 

Ook op de werkplek is cameratoezicht gebonden aan strikte voorwaarden. Ook hier dient de privacy van de werknemers en bezoekers beschermd te worden en geluidsopnamen zijn niet toegestaan. Voor bedrijven geldt dat u rekening dient te houden met vijf aspecten:

 1. Noodzakelijkheid;
  U dient aan te tonen dat cameratoezicht echt noodzakelijk is. Dat betekent dat je het doel (bijv. fraudebestrijding) niet op een ander manier kunt bereiken. 
 2. Gerechtvaardigd belang en doeltreffendheid.
  Er moet duidelijk zijn wat er beschermd moet worden (personen, informatie, goederen etc.).
 3. Proportionaliteit;
  Je dient aan te tonen dat je de belangen en rechten van betrokkenen heeft afgewogen ten opzichte van het belang van de organisatie. 
 4. Subsidiariteit;
  U dient aan te tonen dat minder ingrijpende alternatieven zijn overwogen en niet tot het gewenste doel leiden. Het cameratoezicht moet een onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.
 5. Privacy toets;
  U dient de privacy van betrokkenen te garanderen. Als werkgever moeten de plannen vooraf met de ondernemersraad (OR) zijn besproken. Wordt het cameratoezicht grootschalig en/of systematisch ingezet dan is een DPIA (Data Protection Impact Assessment) verplicht. Hiermee toetst u of uw organisatie voldoet aan de uitgangspunten en wettelijke normen omtrent verwerking van persoonsgegevens. Dit is ook verplicht bij de inzet van verborgen camera's.

Camerareglement

Om bovengenoemde aspecten te onderbouwen is een camerareglement een goed instrument. In dit camerareglement dient o.a. te worden opgenomen:

 • De verwerkingsverantwoordelijke (wie is verantwoordelijk voor het beheer);

 • De grondslag en het doel van cameratoezicht;

 • De noodzakelijkheid en toepassing;

 • Heimelijk cameratoezicht (gebruik van verborgen camera’s);

 • Privacy toets (DPIA);

 • Toelichting beveiligingsmaatregelen (cameratoezicht en andere maatregelen);

 • De posities van camera’s;

 • Systeem en opslag (bewaartermijn);

 • Verantwoordelijkheid en autorisaties (wie mag beelden bekijken);

 • Contactgegevens van de installateur;

 • Wijze van informeren van medewerkers en bezoekers (kennisgeving en informatieplicht);

 • Inzage en uitgifte aan derden;

 • De rechten van medewerkers en bezoekers.

   

Een goede advies en ondersteuning

De specialisten van Voskamp Beveiligingstechniek kunnen u, desgewenst, ondersteunen bij:

 • het opstellen van een programma van eisen en/of een camerareglement;

 • het uitvoeren van een DPIA;

 • ondersteuning bij gesprekken met de OR (instemmingsrecht);

 • verwerkingsregister (privacymanagement);

 • bedrijfsreglement en integriteitsonderzoek (integriteitsmanagement).

   

Camerabeveiliging - juiste match.jpg