Beveiligingstechniek

Brandmeld-en ontruimingsalarminstallatie

De impact van een brand kan grote gevolgen hebben voor personen, bedrijven en hun directe omgeving. Daarom kent Nederland een strenge wetgeving omtrent brandbeveiliging en ontruiming voor gebouwen waarin technische en organisatorische eisen zijn opgenomen. Vaak is alleen voldoen aan de wettelijke verplichting niet voldoende om uw bedrijfsrisico's te beperken. Niet zelden is de impact van een brand zo groot dat het bedrijf niet meer in staat is zijn activiteiten weer op te starten en verder te continueren. 

Een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie heeft als doel om in het object brandhaarden mogelijke brandhaarden zo snel mogelijk te detecteren en te lokaliseren. Om deze ongewenste situatie te alarmeren via slow whoop signaalgevers om ontruiming te initiëren en door te melden naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC) waardoor adequate actie kan worden ondernomen (alarmopvolging) door hulpdiensten.

Voskamp Beveiligingstechniek is een gecertificeerd branddetectiebedrijf. We verzorgen het advies, de installatie en het onderhoud aan brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. We kunnen onze klanten de zorg voor brandveiligheid volledig uit handen nemen. In de advies- en ontwerpfase door het opstellen van een Uitgangspuntendocument (UPD), een Programma van Eisen (PvE) en het maken van ontwerp-tekeningen. In de uitvoerfase door het installeren en certificeren van de installatie. In de operationele fase door het uitvoeren van preventief onderhoud, storingsopvolging, maandelijkse beheertaken en hercertificering. Met brandbeveiliging creëren wij een veilige werkomgeving voor u!

Aanleg bekabeling, geheel in buis conform geldende normen

Alle bekabeling zal in gesloten buis of platte koker worden aangebracht. Of in het zwakstroomcompartiment van een bestaande kabelgoot. Boven verlaagde plafonds of onder verhoogde vloeren mag met open bochten worden gewerkt van maximaal 5x5cm.  Uw installateur zal de bekabeling voor u verzorgen. Na uw schriftelijke opdrachtbevestiging wordt door ons een kabelplan en blokschema verstrekt. De kabel dient uniform gecodeerd en met een overlengte van 2 meter aan beide zijden te worden aangebracht op de door Voskamp Beveiligingstechniek aangegeven locatie (op tekening). De bekabeling is functioneel en is aangelegd conform de huidig geldende normen. Indien de bekabeling niet hieraan voldoet dient dit te worden aangepast.

 

Brandmeldinstallatie

De brandmeldinstallatie vervult meerdere functies:

  • Detectie        
    Het in een vroegtijdig stadium detecteren van een beginnende brand of een geactiveerde handbrandmelder.

  • Alarmering   
    Het in werking stellen van signaalgevers, zoals flitslichten, slow-whoops en/of doormeldapparatuur naar de alarmcentrale van de brandweer en/of particuliere alarmcentrale. 

  • Sturingen      
    Het aansturen van brandbeveiligingsinstallaties, zoals ontruimingsalarmering, kleefmagneten, blusinstallaties, liften, ventilatie e.d..

De schade, als gevolg van brand, aan personen, goederen en gebouwen wordt hierdoor voorkomen of beperkt.

Ontruimingsalarminstallatie

De ontruimingsalarminstallatie heeft als doel het waarschuwen van personen voor een mogelijk onveilige situatie zodat deze personen zich tijdig naar een veilige omgeving kunnen begeven. Letsel aan personen kan hierdoor worden voorkomen of beperkt.

Projectering slow-whoop signaalgevers

Veel factoren bepalen het geluidsniveau dat uiteindelijk door de te evacueren personen wordt waargenomen. Het is daarom van belang dat bij het bepalen van een goede projectering van de slow- whoop signaalgevers tenminste de genoemde aspecten in beschouwing worden genomen. Indien bij oplevering blijkt dat met de geprojecteerde slow-whoop signaalgevers een onvoldoende geluidsniveau wordt bereikt, zullen extra slow-whoop signaalgevers geplaatst dienen te worden. Indien plaatsing van extra benodigde slow-whoop signaalgevers noodzakelijk is, dan zal hiervoor door de opdrachtgever een aparte (meerwerk-)opdracht verstrekt dienen te worden. Het aantal extra slow-whoop signaalgevers en de locatie zal in overleg met u worden bepaald.

Overheid Brandveilig gebouw1670x668.jpg