Beveiligingstechniek

Alarmcentrale diensten 

Voskamp Beveiligingstechniek ontzorgt u volledig door het aanbieden van Particuliere Alarm Centrale (PAC) diensten en Alarmopvolging. Zo heeft u één aanspreekpunt voor de hele keten; van detectie tot alarmering, van melding tot actiename door een alarmopvolgingsdienst.

Het beveiligingssysteem meldt alarm-, storings- en technische meldingen door aan de Particuliere Alarm Centrale. Op basis van het, vooraf met u afgestemde, script wordt dan de opvolging geregeld. In veel gevallen wordt de alarmopvolgingsdienst gewaarschuwd en gaat ter plaatse kijken. Indien er, buiten werktijd, technische problemen zijn met het beveiligingssysteem, dan kan de alarmcentrale onze 24-uurs servicedienst oproepen om ter plaatse te gaan kijken.

Alarmverificatie

Om nog beter en effectiever te reageren op reële alarmmeldingen dienen deze geverifieerd te worden. Een geverifieerde melding krijgt de hoogste prioriteit bij de politie. Verificatie van een alarmmelding kan door te waarschuwen personen worden gedaan. Of technisch; indien er meerdere zones achter elkaar een alarmmelding geven mag er van uit worden gegaan dat er daadwerkelijk een inbreker het pand is. Van alle dagelijkse alarmmeldingen wordt een klein deel veroorzaakt door echte inbraken of pogingen daartoe. Door uw camerasysteem in te zetten als verificatiemiddel kan worden vastgesteld of het om een loos alarm gaat of dat er daadwerkelijk actie moet worden ondernomen. Hiermee kunnen onnodige kosten, zoals van de uitruk van de bewakingsdienst, politie of brandweer worden voorkomen.

Videoverificatie

Met een combinatie van een inbraakalarmsysteem en een cameraobservatiesysteem kunnen beelden worden vastgelegd en doorgezet naar de alarmcentrale om het alarm te verifiëren. Hierdoor ontstaat een geverifieerd alarm dat rechtstreeks kan worden doorgezet naar de politie (inclusief live beeld). U dient als eigenaar wel ervoor te zorgen dat er naast de opkomst van de politie (geverifieerde melding) ook een sleutelhouder ter plaatse aanwezig is na een alarmmelding.

Videosurveillance

Om uw pand te beveiligen kunt u gebruik maken van videosurveillance.  Op vastgestelde momenten maakt de centralist een visuele ronde over uw terrein en/of in uw pand. Hier gaat een preventieve werking vanuit. Bovendien worden onregelmatigheden vaak al waargenomen voordat een incident ontstaat.

Met behulp van camera’s kunnen de objecten en terreinen “onzichtbaar” worden bewaakt en eventuele onregelmatigheden geregistreerd worden. Dit vergroot de pakkans van de kwaadwillende. Het systeem vervangt de beveiliger en scheelt aanzienlijk in mankracht en dus in kosten.

Begeleid openen/sluiten

Het openen en sluiten van panden kan grote veiligheidsrisco’s met zich meebrengen. Zeker als iemand dit alleen moet doen. Met begeleid openen en sluiten door middel van camera’s kunt u de veiligheid van uw medewerkers enorm vergroten. Tijdens het betreden en/of verlaten van het pand begeleidt de centralist uw medewerker en houdt de situatie met camera’s in de gaten. Als de centralist een verdachte situatie constateert, gaat de medewerker niet naar binnen/buiten. Mochten er onverhoopt calamiteiten ontstaan, dan kan de centralist direct actie ondernemen waarbij men indien nodig deze beelden direct kan doorsturen naar de meldkamer van de Politie. Bovendien is begeleid openen en sluiten een voordelig alternatief voor fysieke openings- en sluitbegeleiding.

Alarmopvolgingsdienst

Een stil alarm zelf als eerste opvolgen of dit aan een particuliere sleutelhouder overlaten is onplezierig en soms onverantwoord. Een gediplomeerde beveiligingsmedewerker weet hoe hij bij een alarmopvolging moet optreden. Dit is veilig en comfortabel. Deze surveillant dient in het bezit te zijn van een sleutel van uw pand. De binnengekomen melding van uw pand op de meldkamer wordt draadloos doorgegeven aan de surveillance, die na betreding van uw pand ogenblikkelijk tot actie overgaat conform gegeven instructies. Onmiddellijke en juiste alarmopvolging is in alle gevallen gewaarborgd. 

 

Verbindingen met de alarmcentrale

Voor de doormelding van de alarmen naar de PAC (Particuliere Alarm Centrale) kan gebruik gemaakt worden van 3 typen verbindingen: 

  • Doormelding via IP

De beveiligingsapparatuur is hierbij voorzien van een IP-module,die wordt aangesloten op de router met internetverbinding. Hiervoor dient een aansluiting in de router beschikbaar te zijn en tevens dienen diverse poorten open te staan. Optioneel bieden wij een UPS noodstroomvoorziening aan voor back-up bij 230V (stroom) uitval. Deze UPS voorziet de router gedurende x tijd (afhankelijk van het stroomverbruik) van spanning. De UPS is voorzien van een accu, welke volgens richtlijnen eens per 4 jaar vervangen zal moeten worden. Bij uitval van het internet kan het alarmsysteem geen meldingen meer versturen en kunt u het systeem niet meer met de app bedienen.

  • Doormelding via LAN+4G

De beveiligingsapparatuur is hierbij voorzien van een LAN+4G module. De LAN module wordt aangesloten op de router met internetverbinding. Hiervoor dient een aansluiting in de router beschikbaar te zijn. Tevens dienen diverse poorten open te staan. Het voordeel van het toepassen van deze module is dat zodra de primaire verbinding per IP/LAN wegvalt er een back-up verbinding via 4G aanwezig is. Dit betekent voor u, dat als de verbinding gesaboteerd wordt of zou uitvallen, er altijd een alarmmelding bij de PAC binnenkomt. Zo bent u dus gewaarborgd van een optimale doormelding. De SIM-kaart voor de 4G back-up wordt door ons meegeleverd en zal via een nader op te stellen dienstverleningsovereenkomst aan u worden doorbelast.

  • Doormelding via 4G+4G

De beveiligingsapparatuur is hierbij voorzien van een 4G+4G module. Primair maakt deze module via een mobiel netwerk verbinding met de meldkamer. Het voordeel van het toepassen van deze module is dat zodra de primaire verbinding wegvalt er een roaming back-up verbinding via een ander mobiel netwerk aanwezig is. Dit betekent voor u dat er altijd een alarmmelding bij de PAC binnenkomt. Zo bent u dus gewaarborgd van een optimale doormelding. De SIM-kaarten worden door ons meegeleverd en zullen via een nader op te stellen dienstverleningsovereenkomst aan u worden doorbelast.

Tijdelijke doormelding

Wanneer u tijdelijk niet beschikt over een communicatielijn voor de doormelding van uw beveiligingssysteem, dan is het mogelijk om hiervoor een zenderunit te leveren. Deze zenderunit zal voor een vooraf vastgestelde periode gehuurd kunnen worden. U hoeft alleen maar een SIM-kaart aan te leveren en u blijft dan in communicatie naar uw Alarmcentraledienst. 

Tegel Alarmcentrale.jpg