Beveiligingstechniek
Achtergrond afbeelding

Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

De Voskamp Groep is in bezit van het certificaat Trede 2 van de PSO-Prestatieladder van PSO-Nederland.
Onze duurzame en kwalitatief goede bijdrage op het vlak van sociaal ondernemen is op een objectieve en onafhankelijke wijze getoetst en bekroond met een PSO-Trede 2 certificering.

Afbeelding

PSO certificaat

PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. Dit is een landelijk meetinstrument en keurmerk dat de mate van sociaal ondernemen objectief zichtbaar maakt. De ladder bestaat uit vier niveaus: de Aspirant-status, Trede 1, 2 en 3.
PSO heeft onderscheid gemaakt tussen indirecte en directe sociale bijdragen. Het aannemen van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie worden ook wel de directe bijdragen genoemd. Hierbij kan gedacht worden aan mensen van de BOL- / BBL-opleidingen op niveau 1 en 2, mensen uit de participatiewet, Wajong, WW of WWB. Inkoop en/of uitbesteden van werk bij bedrijven met een PSO-erkenning of SW-bedrijven is de indirecte bijdrage.

Trede 2

Een van de voornaamste doelen van de Voskamp Groep is het bijdragen aan de vermindering van een maatschappelijk probleem, door socialer te ondernemen. Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid te bieden tot werk(ervaring), draagt de Voskamp Groep bij aan een aantoonbaar betere maatschappij. Hier hecht de Voskamp Groep veel waarde aan. We bieden ontwikkelingsmogelijkheden en met betrekking tot inkoop werken wij actief samen met organisaties welke ook een PSO-erkenning hebben. Na alle directe en indirecte bijdragen in kaart te hebben gebracht, bleek uit de audit dat de Voskamp Groep ruim bovengemiddeld presteert in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. In dit traject is de Voskamp Groep begeleid door het bureau Extend. De audit is uitgevoerd door de DEKRA. Het certificaat is per 1 februari 2019 toegekend en zal 2 jaar geldig zijn.

Toekomst

Voskamp Groep hecht waarde aan het samenwerken met organisaties die aantoonbaar socialer ondernemen en in het bezit zijn van een geldig PSO-certificaat. De Voskamp Groep koopt daarom bij voorkeur in bij organisaties met een PSO-erkenning en wil dit in de toekomst verder uitbreiden.

Voskamp Groep wil andere organisaties stimuleren om ook te starten met socialer ondernemen. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Kijk voor meer informatie op www.pso-nederland.nl