Duurzaam

Lichtplan voor Openbare Gebouwen

Overheidsorganisaties en andere publieke instanties hebben de unieke kans om het voortouw te nemen in verduurzaming en daarmee het goede voorbeeld te geven in de directe omgeving. Met een mogelijke energiebesparing tot ruim 70% door het slim en goed toepassen van een lichtplan wordt het gebouw een toonbeeld van effectieve verduurzaming en helpt dit de acceptatie voor deze technieken versneld te bevorderen.

In openbare gebouwen draagt de verlichting vaak bij aan de functie van het gebouw. Door de functie van het gebouw te analyseren en hier een geschikt lichtplan op toe te passen creëren we veilige omgevingen met passende verlichting.

Referenties