Duurzaam
Achtergrond afbeelding

CO2 prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. Voskamp is in het bezit van het CO2-bewust certificaat (trede 3).

CO2 -Footprint
Ieder jaar maakt Voskamp Groep de CO2-uitstoot ten gevolge van haar activiteiten inzichtelijk.

In referentiejaar 2015 bedroeg de CO2-footprint van Voskamp Groep 2.213,7 ton CO2. In 2019 bedroeg de CO2-footprint van Voskamp Groep 2.628.7 ton CO2.

  • Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2015.
  • Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2016.
  • Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2017.
  • Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2018.
  • Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2019.

Doelstelling
Voskamp Groep heeft in 2017 het certificaat voor CO2-prestatieladder niveau 3 behaald. Daarbij is als doel gesteld in 2020 8% minder CO2 uit te stoten ten opzicht van 2015.

De CO2-footprint zal in 2020 verminderd zijn met tenminste 199,4 ton CO2. De totale CO2-uitstoot zal in 2020 kleiner of gelijk zijn aan 2.014,3 ton CO2. Deze doelstellingen voor 2020 zijn gerelateerd aan het referentiejaar 2015.

  • Klik hier voor de Beleidsverklaring CO2

Energiemanagement
Het energiemanagement (volgens NEN-EN 50001) is geheel geïntegreerd in het energiemanagementsysteem van Voskamp Groep volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus.

De maatregelen om CO2-uitstoot te reduceren staan benoemd in de Factsheet CO2-Prestatieladder, bij 3.C.1 Voortgang Reductie doelstellingen.

Voortgang reductie doelstellingen
Ieder half jaar maakt Voskamp Groep haar CO2 voortgang met betrekking tot de CO2 reductie­­doelstellingen inzichtelijk.

De voortgang staat beschreven in onderstaande Factsheets CO2-Prestatieladder:

  • Factsheet 2017
  • Factsheet 2018
  • Factsheet 2019

Communicatieplan
De interne en externe communicatie over het energiebeleid en voortgang CO2 reductie doelstellingen van Voskamp Groep is vastgelegd in onderstaand document.

  • 3.C.2-1 Communicatieplan

Deelname aan initiatieven
Voskamp Groep werkt samen met anderen om CO2 te reduceren. De initiatieven staan beschreven in het CO2 Participatieplan’.

Geïnteresseerden in een samenwerking voor CO2-reductie met Voskamp Groep, worden uitgenodigd om contact op te nemen via info@voskampgroep.nl.