Aluminium

#Circulariteit van aluminium

Aluminium is een veelzijdig en duurzaam materiaal dat veel voordelen biedt voor verschillende industrieën en toepassingen. Het heeft een aantal eigenschappen die het een milieuvriendelijke keuze maken in vergelijking met andere materialen.

Daarnaast bied aluminium het voordeel dat het een lange tijd kan worden gebruikt zonder dat het zijn mechanische eigenschappen verliest. Dit betekent een lange levensduur van onze producten die gemaakt zijn van aluminium.

Een andere belangrijk eigenschappen is dat aluminium de mogelijkheid biedt tot recycling. Aluminium is momenteel een van de meest gerecycled materialen in de wereld. Het kan continue worden omgesmolten zonder dat het gepaard gaat met kwaliteitsverlies. Het recyclen van aluminium vereist slechts een fractie van de energie die nodig is ten opzichte van het primaire mijnproces. Hierdoor zien wij in aluminium potentie voor de toekomst!

Transparantie en eerlijkheid naar partners, klanten en overige geïnteresseerd heeft bij ons een hoge prioriteit. Daarom is het van belang om te vertellen dat de winning van primaire aluminium een nodige milieu impact veroorzaakt. Denk hierbij dat het het winnen van bauxiet gevolgen heeft voor ontbossing, biodiversiteit en het gebruik kost enorme hoeveelheden energie. Het gebruik van gerecycled aluminium vereist slechts 5% van de energie die nodig is voor de productie van primaire aluminium! Bovendien helpt het gebruiken van gerecycled aluminium om de vraag naar primair aluminium te verminderen en een bijdrage te leveren een circulaire economie.

Wij als Voskamp Aluminium, zien verduurzaming in onze divisie als noodzakelijk om de impact op ons milieu te kunnen verminderen. Om deze verduurzaming te realiseren is een student van de Universiteit van Twente bezig een onderzoek naar de factoren die de implementatie van circulair aluminium beïnvloeden. Dit onderzoek is in samenwerking met onze MVO-Manager en aluminium leverancier.

Afbeelding