nieuwbouw VU met Voskamp Groep

VU Medisch Centrum

VUmc is ontworpen door IAA Architecten en gebouwd door BAM Utiliteitsbouw. De Voskamp Groep heeft met de divisies Bouw en Industrie, Deurtechniek en Beveiligingstechniek bijgedragen aan het nieuwbouwproject.

Opdracht

Op het terrein van het VU medisch centrum te Amsterdam is in 2012 nieuwbouw gerealiseerd genaamd VUmc Westflank. In het gebouw zijn drie specifieke gebruiksfuncties gehuisvest te weten spoedeisende hulp (SEH) met ambulancehal, geestelijke gezondheidzorg (GGZ) en een gastenverblijf. Speciale aandacht is besteed aan de flexibiliteit van het gebouw.

Uitgangspunten bij de bouw en inrichting van De Westflank waren het scheppen van een gastvrije omgeving en ontvangst voor patiënten en familie en het wegnemen van het stigma dat rond psychiatrie hangt. Hierbij speelt de inrichting, de toegankelijkheid, geborgenheid en de ontvangst een belangrijke rol. Voor de Voskamp Groep waren dit de uitgangspunten voor het opstellen van een functionele toegangscontrole.

Oplossing

Wij hebben een ver- en ontgrendel plan opgesteld inclusief een toegangscontrole op binnen- en buitendeuren. Er is daarbij gekozen voor een elektronisch cilindersysteem. Dit toegangscontrole systeem herkent de persoon die in het bezit is van een geldige informatiedrager en of deze geautoriseerd is voor de betreffende ruimte en verleend al dan niet toegang.

Daarnaast zijn veel deuren voorzien van deurautomatiek zodat deuren automatische openen en sluiten. De draaideurautomaten zijn aangesloten op een intelligent brandmeldinstallatie zodat in geval van calamiteiten de deuren sluiten en vuur en rook zich niet kunnen verspreiden.

Alles is aangesloten en in gebruik gesteld door onze eigen monteurs. Door onze 24/7 service is het voor de klant een hele zorg minder.

Voskamp Groep. Samen sterk in maatwerk

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.