Opdracht

Trioliet Mullos zocht een oplossing voor verantwoord en duurzaam gebruik van gereedschappen en hulpmiddelen door de medewerkers.  Doelstelling was om kosten terug te dringen en meer verantwoord gebruik van gereedschap en hulpmiddelen te bevorderen.

Oplossing

Voor Trioliet Mullos hebben we in de werkplaats per monteur een complete gereedschapscorner met wanden ingericht. Alle gereedschappen zijn gecodeerd en per werknemer digitaal vastgelegd. Jaarlijks wordt er een NEN/3140 gereedschapskeuring uitgevoerd, waarbij de kwaliteit van het gereedschap up to date wordt gehouden. Met deze individuele aanpak is het verantwoord gebruik en toepassing goed te meten, hetgeen tot een meer verantwoord gebruik en verbruik van gereedschappen en hulpmiddelen heeft geleid met per saldo verbetering van efficiency en lagere kosten.

Voskamp Groep. Samen sterk in maatwerk