Samenwerking Philadelphia en Voskamp Beveiligingstechniek

Met ingang van 1 januari 2015 zijn Philadelphia en Voskamp Beveiligingstechniek een overeenkomst aangegaan voor de periode van 3 jaar, betreffende beheer, onderhoud en inspectie (certificering) van brandmeldcentrales en controle en advisering van brandveiligheid op een groot deel van haar zorglocaties.

Opdracht

Philadelphia wil al haar cliënten een goede plek bieden om te wonen, te werken en te leven. Met ruimte voor aandacht en plezier. Zodat ze het beste uit zichzelf kunt halen. Philadelphia begeleidt cliënten vanuit veel kleinschalige locaties in het hele land. Met een kwaliteitsniveau zoals je dat van een professionele zorgverlener mag verwachten. Om de veiligheid voor personen en inventaris te garanderen zijn verplichte controles (volgens de norm NEN 2654-1 en 2) noodzakelijk. Bij het in gebreke blijven van deze richtlijnen kan een zorginstelling als Philadelphia de certificering van de brandmeldinstallatie kwijtraken, wat in het ergste geval kan leiden tot intrekking van de gebruikersvergunning.

Oplossing

Om de veiligheid voor personen en inventaris te garanderen zijn verplichte controles (volgens de norm NEN 2654-1 en 2) noodzakelijk. Bij het in gebreke blijven van deze richtlijnen kan een zorginstelling als Philadelphia de certificering van de brandmeldinstallatie kwijtraken, hetgeen in het ergste geval kan leiden tot intrekking van de gebruikersvergunning.

Volgens de Nederlandse norm NEN2654-1 dient elke organisatie een verantwoordelijke te hebben voor het beheer van de brandmeldinstallatie. Deze beheerderstaken zijn overgedragen aan Voskamp Beveiligingstechniek. Zij is verantwoordelijk voor het beheer van de brandmeldinstallatie, uitvoering van periodieke controles, voorkomen van nodeloze/valse alarmmeldingen, chronologisch bijhouden van het logboek en draagt zorg voor het periodiek onderhoud van complete brandmeldinstallatie. De werkzaamheden aan de brandmeldinstallatie bestaat globaal uit:
Maandelijks:
• visuele controle brandmeldcentrale, nevenpanelen, brandweerpanelen en ledtest
• controle op de doormelding en ontvangst van een handbrandmelding en een automatische brandmelding
• controle op de doormelding en ontvangst van storingsmeldingen
• bijwerken logboek Vier/Acht

Maandelijks, controle op:
• de bereikbaarheid van alle handbrandmelders en visuele controle op de werking ervan
• de vrije ruimte rond alle automatische brandmelders en visuele controle op de werking ervan
• veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatie of bouwconstructie
• de overeenstemming van installatietekeningen, plattegronden en blokschema’s met de huidige situatie
• de werking van de meldfunctie van alle meldergroepen op de brandmeldcentrale en/of nevenpanelen
• logboek bijwerken De assistentie is maatwerk en vindt altijd plaats op basis van wensen en eisen en in samenwerking met een lokaal aanwezige persoon. Afhankelijk van de wensen en eisen kan de assistentie tijdelijk, permanent, beperkt of veelomvattend zijn.

Voskamp Groep. Samen sterk in maatwerk

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.