MST Enschede

Opdracht

Op 29 mei 2012 is de bouw van het nieuwe ziekenhuis in de binnenstad van Enschede officieel van start gegaan. Een compleet nieuw ziekenhuis naast de bestaande locatie. Het ontwerp Architectonisch wordt het ontwerp gekenmerkt door een ‘’ kamstructuur’, welke is overkapt door een grote stolp en is gebaseerd op de principes van Healing Environment. Kenmerken hiervan zijn gebruik van daglicht en zon inval, uitzicht, kleurstelling, geluidsreductie en ontspanning. Dit maakt een omgeving waarin mensen zich prettig voelen en komt het herstel en welzijn van mensen ten goede.

MST behoort tot de grootste niet-academische ziekenhuizen van Nederland welke is uitgerust met de modernste technieken. Samen met het in 2008 in gebruik genomen Vrouw en Kind Centrum ontstaat in 2015 een nieuw en modern medisch cluster in Enschede.

Bouwpartners

De verantwoordelijkheid voor de nieuwbouw van MST Enschede is in handen van de voor deze gelegenheid opgerichte combinatie van aannemers Dura Vermeer, Trebbe, en Goossen Te Pas Bouw MST vof.  Naast de bouwpartners voor de installatiewerkzaamheden is ook de Voskamp Groep als onderaannemer betrokken bij de nieuwbouw. Voskamp Bouw & Industrie is toeleverancier van kramerijen, bevestigingsmiddelen en het mechanisch hang- en sluitwerk en Voskamp Beveiligingstechniek van de toegangscontrole, deurautomatisering en vergrendeloplossing.

Wat was de opdracht?

MST wil een aantrekkelijk ziekenhuis zijn, door patiëntgericht te werken, gastvrijheid en service te bieden. Haar gebouwen moeten prettig zijn om in te verblijven, zowel voor de patiënt als voor de medewerker. Het pand moet dus openheid uitstralen, uitnodigend zijn en tegelijkertijd middels toegangscontrole personen toegang verschaffen op de afdeling waarvoor ze geautoriseerd zijn. Verder moeten de deuren voldoen aan de regelgeving en hoogste eisen met betrekking tot inbraak- en brandveiligheid. Door de verschillende functies van de ruimten moet een flexibele controle over de toegangsrechten van de gebruikers mogelijk zijn.

Oplossing

Voskamp Beveiligingstechniek heeft met de modernste deur en veiligheidstechniek bijgedragen aan de hoge eisen die aan nieuwbouw worden gesteld. In totaal worden er meer dan 700 deuren voorzien van toegangscontrole in combinatie met ver- en ontgrendeltechniek. Deuren openen en sluiten automatisch en de bewaking middels signaleringscontacten zorgt voor de controle hiervan, welke middels een management systeem worden bewaakt. Flexibiliteit in het gebruik en functie is hierbij het sleutelwoord.

Reglementeringen betreffende brandveiligheid vereisen een uitgekiende uitwerking van vluchtdeuren. Op afdelingen waar ze fungeren als vluchtweg- of brandwerende deuren en de mensen intuïtief de vluchtroute moeten wijzen, zijn deuren al dan niet voorzien van vastzetinstallatie of elektrische vergrendeling welke verbonden is met de brandmeldinstallatie. In geval van brand zorgt het brandmeldsysteem ervoor dat de deuren dicht- of vrij gestuurd worden. Deuren sluiten, zodat vuur en rook zich niet kunnen verspreiden en een rookvrije vluchtweg gegarandeerd is.

Maatwerk

Voskamp beveiligingstechniek heeft de drie functies, betreffende gebruikersgemak, vluchtwegtechniek en rook- en warmte afvoersysteem, weten te combineren tot één totaaloplossing. Dit specifieke maatwerk garandeert op hetzelfde moment de veiligheid en afwezigheid van hindernissen. In het dagelijks bedrijf kunnen de afdelingen van het ziekenhuis ongehinderd worden betreden, in geval van calamiteiten worden de deuren gesloten of geopend. Door de verschillende systemen intelligent met elkaar te koppelen is de toegankelijkheid en veiligheid van de cliënten, verpleging en bezoekers gewaarborgd.

 

 

Voskamp Groep. Samen sterk in maatwerk

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.