Erasmus gebouw - Rotterdam

Het hoofdgebouw van het Erasmus MC is na ruim 50 jaar behoorlijk verouderd. Een academisch ziekenhuis is een facilitaire voorziening waarin technologische vooruitgang een grote rol speelt. Bovendien stellen hedendaagse voorschriften en regelgeving hoge eisen.
Het gebouw aanpassen aan de moderne eisen en voorschriften was geen reële optie, mede met het oog op toekomstige ontwikkelingen.

Opdracht

Er is besloten om nieuwbouw te plegen en wel voor de deur van het Dijkzigtgebouw. Het nieuwe ziekenhuisgebouw, waarvan de bouw eind 2009 is gestart, zal in 2017 in gebruik genomen worden.

De totale vloeroppervlakte van het ziekenhuis zal in 2017 niet veel groter zijn dan nu. Door efficiënter te werken, wordt bereikt dat er minder vierkante meters nodig zijn. 

Dit is vooral merkbaar bij de poliklinieken. Doordat de verschillende specialismen niet elk hun eigen polikamers hebben maar ruimtes delen, kan de bezetting van de spreek- en behandelkamers strakker gepland worden. Er worden uitsluitend eenpersoonskamers gemaakt, waardoor de kans op infecties verkleind en de rust van de patiënt bevorderd wordt.

Bouwcombinatie Erasmus BV, BAM Utiliteitsbouw en Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten kreeg de opdracht om dit te realiseren. 

Oplossing

In opdracht van de Bouwcombinatie Erasmus BV hebben wij als de Vosburg Combinatie  een plan van aanpak neergelegd, om in een periode van 2012 t/m 2017 dit speciale project (7800 deuren) te realiseren voor het onderdeel deuren, deurautomatiek, hang- en sluitwerk en afhangen als totaalconcept.

De Vosburg Combinatie is een samenwerkingsverband van de Voskamp Groep en Limburgia Utiliteitsdeuren.

Voskamp Groep. Samen sterk in maatwerk

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.