Gezondheidspark Hengelo

In 2011 heeft Ambiq op het gezondheidspark te Hengelo een multifunctioneel pand in gebruik genomen. Het gebouw van vijf bouwlagen herbergt een belangrijk deel van Ambiq. Met een vijftal woon-zorglocaties biedt Ambiq hier huisvesting aan jongeren met een zeer intensieve begeleiding. Ambiq verricht therapeutische handelingen, biedt hulp aan cliënten bij het aanleren van vaardigheden en aan ouders bij opvoedingsproblemen. Ook begeleiden zij jongeren die leren zelfstandig te wonen en ontwikkelen zij voor volwassenen woonvormen in combinatie met dagbesteding. Naast de huisvesting van deze cliënten maakt ook een belangrijk deel van de organisatie van Ambiq (MT, clustermanagers, ambulante medewerkers en het bedrijfsbureau) en andere organisaties gebruik van het gezondheidscentrum.

Wat was de opdracht?

Het pand moet openheid uitstralen, uitnodigend zijn en tegelijkertijd is het niet de bedoeling dat iedereen ongezien in- en uitloopt. Daarnaast moet de toegangscontrole voldoen aan de laatste eisen (inbraak- en brandveiligheid), comfort en de mogelijkheid tot vluchten. Door de verschillende functies van de ruimten moet een flexibele controle over de toegangsrechten van de gebruikers mogelijk zijn.

 

Ambiq_interieur.jpg

De oplossing

Voskamp Beveiligingstechniek heeft de woon-/zorg locaties mogen voorzien van een elektromechanische vergrendel- en alarmeringsoplossing. Binnen deze oplossing is met een eigen ontwikkeling van Voskamp in de vorm van een zogenaamd Voslux node een volwaardige koppeling gerealiseerd met het KNX besturingssysteem.

De werking is al volgt. In de situatie dat de begeleiding hiertoe aanleiding ziet kan deze de cliënt een verplicht verblijf op zijn/haar kamer toewijzen. Deze toewijzing kan beperkt blijven tot het bewaken en alarmeren van tussentijdse opening. Ook kan een elektromechanische vergrendelde situatie in combinatie met alarmering, geschakeld worden naar een veilige situatie bij een brandmelding.

In de teamposten kunnen alle instellingen worden bediend en zo nodig worden geschakeld. Verder zijn koppelingen opgenomen naar personeelsalarmeringssystemen. Waar nodig kunnen de touch centers in de toekomst worden ingericht naar andere installatiedelen. Voskamp Beveiligingstechniek heeft vanuit het oogpunt van betrouwbaarheid en flexibiliteit bewust gekozen voor componenten uit het Siemens portfolio.

Met de volwaardige integratie binnen KNX beschikt de gebruiker over een doelmatig en efficiënt overzicht in gebruik, waarmee de begeleiding steeds gericht en doelmatig kan handelen. Daarnaast kan de installatie zonder grote bouwkundige- en installatie technische ingrepen worden aangepast aan specifieke situatie geldend voor een cliënt. Ook is het mogelijk het gebruik aan te passen op een geheel nieuwe doelgroep. 

Voskamp Groep. Samen sterk in maatwerk