dinsdag 15 maart 2016

Meer rust en aandacht voor de patiënt in nieuw MST

Pontificaal in het centrum van Enschede werd afgelopen januari de nieuwbouw van het Medisch Spectrum Twente (MST) geopend. Van bovenaf lijkt het gebouw op een opengespreide hand met vijf ‘vingers’ die de atria illustreren. De kolossale transparante gevels en de atria bezorgen het gebouw een enorm gevoel van ruimtelijkheid en overzichtelijkheid. Meer rust, aandacht en privacy voor de patiënt is de filosofie.

(Artikel Bouwen aan de Zorg nr 1. 2016)

De nieuwbouw omvat bijna 80.000 m². Waar de meeste nieuwe ziekenhuizen langs de invalswegen en buiten de bebouwde kom verrijzen, heeft de directie van het MST al in 2008 bewust gekozen voor een binnenstedelijke locatie, aansluitend  bij het bestaande ziekenhuis aan de Haaksbergerstraat. “De helft van het patiëntenbestand komt  uit de stad Enschede en wil het ziekenhuis onder ‘handbereik’”, zo liet een woordvoerder van het ziekenhuis in 2008 weten.

Glazen stolp
Dat besluit had wel ingrijpende gevolgen voor de bereikbaarheid  en  de  parkeergelegenheid  van het ziekenhuis. De bestaande parkeergarage bood onvoldoende soelaas. In de naburige Van Heek-garage met een totale capaciteit van 1.650 plaatsen, is echter wel voldoende plek. Er is een nieuwe zuidelijke inrit aangelegd. Via een ondergrondse tunnel onder het nieuwe entreeplein kunnen patiënten en bezoekers over het innovatieve 200 meter lange rolpad vergelijkbaar met dat van Schiphol, maar dan ondergronds snel de hoofdingang van het ziekenhuis bereiken. De uitgang van de ondergrondse parkeergarage komt uit in het midden van de centrale hal. Bezoekers kunnen ook eerder omhoog en komen dan uit op het zogeheten Koningsplein, waarlangs nieuwe invalswegen zijn aangelegd voor het verkeer.

In feite ligt de nieuwbouw onder een glazen stolp waar de ziekenhuisfuncties in een soort kamstructuur horizontaal verdeeld zijn. Deze stolpconstructie beperkt de oppervlakte aan buitengevel, waardoor het gebouw minder beïnvloed wordt door het buitenklimaat. Bezoekers en patiënten zullen een geleidelijke overgang ervaren van de buitenlucht naar de geconditioneerde verblijfs- ruimten in het ziekenhuis. In de winter vormt het atrium een warme schil om het gebouw en in de zomer voelt het als een koele ‘jas’. De vloeren zijn uitgerust met betonkernactivering en het warme en koele water zijn afkomstig van een WKO- systeem.

Healing environment
Naast klimatologische voordelen bieden de atria veel daglichtinval door de sheddaken en de kolossale vliesgevels aan de pleinzijde. In zowel de publieke ruimten als de zorgafdelingen dringt het natuur- lijke licht diep door, zelfs tot op de IC-afdeling en uitslaapkamers na de operatie. De patiënt heeft altijd uitzicht op de binnenstad van Enschede of op een atrium waarin grote bomen zijn geplant. Het ziekenhuis noemt dit de ideale ‘healing environment’, waardoor het genezingsproces sneller op gang zou moeten  komen.

Verder kan de gebruiker aan de hand van de atria zien waar hij zich bevindt en waar hij moet zijn. De poliklinieken zijn te bereiken via de begane grond en via de open trappen in de atria naar de eerste en tweede verdieping. Op de derde etage zijn alle OK’s gebundeld  op  de  zogeheten  ‘hotfloor’  en de vierde, vijfde en zesde etage zijn gereserveerd voor de klinische zorg. Belangrijk uitgangspunt bij de indeling van de nieuwbouw was dat de trans- portafstanden van de patiënt zo kort mogelijk zijn. Daarom zijn bijvoorbeeld de voorzieningen van de poli’s en klinische zorg zoveel mogelijk geclusterd en logisch ingedeeld.  

Open waar het kan, gesloten waar het  moet
Het nieuwe pand van het Medisch Spectrum Twente (MST) heeft een gastvrije uitstraling. Ondanks het uitnodigende karakter, zijn er geen concessies gedaan op het gebied van veiligheid en controle.

Een belangrijk onderdeel hiervan is de controle op de toegang van de verschillende ruimtes in het ziekenhuis. Voskamp beveili- gingstechniek heeft de toegangscontrole, vluchtwegtechniek en het rook- en warmte afvoersysteem weten te combineren tot één totaaloplossing.

Er werden in totaal meer dan 700 deuren in het pand voorzien van een toegangscontrolesysteem in combinatie met ver- en ontgrendeltechniek. Omdat deuren automatisch openen en sluiten, is de bewaking optimaal gewaarborgd. Het managementsysteem voor de controle is flexibel en overzichtelijk, om eenvoudig veiligheid te kunnen garanderen.

Vluchtwegtechniek
De regelgeving omtrent brandveiligheid vereist een goed uitgedachte werking van vluchtdeuren. Alle vluchtweg- of brandwerende deuren zijn verbonden met de brandmeldinstallatie. In geval van brand zorgt het systeem ervoor dat de deuren dicht- of vrij gestuurd worden. Door de gesloten deuren zal vuur en rook zich niet kunnen verspreiden en is een veilige rookvrije vluchtweg gegarandeerd.

Rook- en warmteafvoersysteem
Het MST is voorzien van een rook- en warmteafvoersysteem met branddetectie, ontruimingsinstallatie en rookcompartimentering. Bij een branddetectie zal de (warme) rook worden afgevoerd.

Door de verschillende systemen intelligent met elkaar te verbinden, is de toegankelijkheid en veiligheid van de cliënten, verpleging en bezoekers gewaarborgd.

Feiten en cijfers

OPDRACHTGEVER                       MST projectbureau nieuwbouw
ARCHITECT                                   IAA Architecten
HUISVESTINGSADVISEUR           PTG Advies
TOEGANGSTECHNIEKEN            Voskamp Deurtechniek
VEILIGHEIDSTECHNIEKEN          Voskamp Beveiligingstechniek
INVESTERINGSKOSTEN               239 miljoen euro
BOUWPERIODE                            juni 2012 - juli 2015
BRUTO VLOEROPPERVLAK         89.000 m²
AANTAL BEDDEN                         620

 

Voskamp Groep. Samen sterk in maatwerk