Van tips tot
energie-audit

telefoon.jpg0546-750512

Energieadvies EED

Alle grote ondernemingen in Nederland zijn verplicht om een energie-audit te laten uitvoeren. Deze verplichting is een resultaat van de Energie-Efficiëntie Richtlijn (EER). In de richtlijn staat dat organisaties met meer dan 250 medewerkers en/of meer dan € 50 miljoen omzet per jaar het energieverbruik van de onderneming in kaart moeten hebben. De audit zal elke 4 jaar moeten worden uitgevoerd. De Nederlandse overheid heeft in juni 2015 deze wetgeving opgenomen in de tijdelijke regeling IENM/BSK- 2015/103340. JunoSmart verzorgt deze EED voor Voskamp Duurzaam.

Vrijblijvend of verplicht?

Een EED (een Energy Efficiency Directive, of in het Nederlands: Energie-Efficiëntie Richtlijnen) is een verplicht ’handboek’ waarin u uitstippelt hoe u over de jaren uw besparingen wilt doorvoeren. Uw onderneming maakt een selectie en bepaalt het uitvoeringstempo van de maatregelen en legt dit vast in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak dient aan te sluiten bij het Activiteitenbesluit dat gekoppeld is aan de Wet Milieubeheer. Voor het bevoegd gezag, vaak een omgevingsdienst, is die koppeling belangrijk. Zij kunnen handhavend optreden als de uitvoering te wensen over laat. Er wordt van u verwacht dat in de EED alle bestaande energiestromen binnen de onderneming beschreven staan. JunoSmart brengt deze voor u in kaart. Zowel voor gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen, installaties, warmte en vervoer dient een stappenplan te worden opgesteld. Het doel van een energie-audit is om inzicht te krijgen in het eigen energieverbruik en de mogelijke besparingsmaatregelen.

Recent hebben gemeenten brieven verstuurd waarin omschreven staat dat deze EED-richtlijn gehandhaafd gaat worden. De volgende zaken dienen in de energie-audit voor te komen:

  • Een schematisch overzicht van de bestaande energiestromen (inclusief vervoer)
  • Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden.
  • Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar.
  • Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Plan van aanpak

JunoSmart is deskundig en heeft ervaring in het opstellen van EED rapportages. Samen met u kunnen we een plan van aanpak maken. Afhankelijk van de omvang van uw bedrijf duurt dat 1 tot 2 dagen. Daarna zal JunoSmart de energie-auditrapportage opstellen en samen met u en uw gemeente of omgevingsdienst als bevoegd gezag, de rapportage bespreken.

Meer duidelijkheid

Wij adviseren u om een energie-auditscan te doen, zodat u duidelijkheid schept in uw energie- en brandstofverbruik. In snel tempo nemen het aantal gemeenten die handhaven op EED’s toe. Onder andere de gemeenten Edam/Volendam, Holten/Rijssen, Almelo, Soest, Apeldoorn  en Langedijk hebben bedrijven aangespoord om hun energie- en brandstofverbruik in kaart te brengen en hier een reductieplan voor te maken. Neem nu contact op en creëer duidelijkheid!

Verzoek RVO, gemeente of milieudienst?

Heeft u ook een verzoek van RVO, uw gemeente of van uw milieudienst ontvangen, en wordt van u verwacht een energie-audit uit te voeren? Voskamp Duurzaam helpt u snel en adequaat. De zorg voor het opstellen van deze verplichte energie-audit nemen wij u volledig uit handen, maar ook voor het uitvoeren van de EED bevindingen bent u bij Voskamp Duurzaam aan het juiste adres.

U kunt het contactformulier op deze site gebruiken om met ons in gesprek te komen. Zodra u het contactformulier heeft ingevuld nemen wij dezelfde dag contact met u op. Wij helpen u graag verder.

Voskamp Groep. Samen sterk in maatwerk