Meer info

Stofvrij werken

Stofvrij werken gaat om het tegengaan van ongewenste schadelijke stoffen door kwartsstof. Stofvrij werken is belangrijk, omdat u dan 10 tot 100x minder fijnstof in ademt.

Kwartsstof is een schadelijke stof wat vaak voor komt in de wereld van de bouw. Kwarts zit in zand en in de meeste gesteenten dus in veel bouwmaterialen. Kwartsstof bestaat uit hele kleine stofdeeltjes en onoplosbare stofdeeltjes die diep in de longen terecht kunnen komen.

Stappenplan voor keuze van de juiste preventiemaatregelen om blootstelling aan kwartsstof te beperken:

  • Kies een andere werkmethode: knip de blokken in plaats van ze te zagen, zodat er minder stof vrijkomt
  • Gebruik gereedschap met afzuiging en/of watertoevoer en zorg ervoor dat de afzuiging goed aansluit op het werkvlak
  • Voer werkzaamheden waarbij stof vrijkomt zo veel mogelijk in een aparte ruimte uit, zodat anderen er geen last van hebben
  • Zorg voor voldoende ventilatie en maak de werkruimte regelmatig en goed schoon
  • Wanneer bovenstaande maatregelen geen of onvoldoende effect hebben dient men de juiste ademhalingsbescherming toe te passen. Draag bij stoffige werkzaamheden een volgelaat masker met P3-filter voorzien van aangeblazen lucht. In combinatie met een goede afzuiging of nat werken, is een P2-masker meestal goed genoeg.

Meer weten? Download hier de brochure. 

Bouw en Industrie

Meer Voskamp Bouw en Industrie

Onze vestigingen

Onze vestigingen
Onze vestigingen

Voskamp Groep. Samen sterk in maatwerk