BORG-certificering

Wij zijn verplicht om in de ontwerpfase van de beveiliging gebruik te maken van de meest actuele Verbeterde Risicoklasse-indeling (VRKI) regelgeving. Er zijn verschillende risicoklasses, afhankelijk van de inhoud van uw pand. Wij adviseren u graag. 

Hoe hoger uw risicoklasse, hoe meer beveilingingsmaatregelen nodig zijn om het BORG certificaat te krijgen.

Wij maken een overzicht van uw risico’s, de te beveiligen gebieden en de gekozen beveiligingsmaatregelen.

Ook eventuele afwijkingen en bijzonderheden worden erin vermeld. Zo kan de beveiliging nog worden toegespitst op omstandigheden die om een hogere risicoklasse vragen.

Bij de oplevering van de beveiliging, wordt een BORG – beveiligingscertificaat overhandigd, dat ‘BORG’ staat voor de geleverde kwaliteit. Als slechts een deel van de maatregelen wordt uitgevoerd, wordt er een BORG -opleveringsbewijs afgegeven.

Het certificaat is herkenbaar aan een speciaal vignet van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Als alle geadviseerde elektronische maatregelen zijn geïnstalleerd, geven wij u een NCP BORG opleveringsbewijs. Als alle vereiste beveiligingsmaatregelen uitgevoerd zijn, geven wij een NCP BORG certificaat af.

  • Het BORG opleveringsbewijs of certificaat is geldig zolang er geen veranderingen optreden;
  • Het BORG opleveringsbewijs of certificaat is een bewijs dat Voskamp Beveiligingstechniek verklaart dat de installatie voldoet aan de minimale eisen conform het vastgestelde risico klasse voldoet. Voor de verzekeraar is dit tevens een garantie dat dit deel van de beveiliging conform de VRKI is vastgesteld en is uitgevoerd;
  • Het BORG opleveringsbewijs of certificaat van het NCP is 5 jaar geldig mits er een onderhoudsabonnement is afgesloten en er jaarlijks minimaal één preventieve controle wordt uitgevoerd.

Meer weten? Neem contact op!

Voskamp Groep. Samen sterk in maatwerk