VosCompact

In deze drukke tijden is goed toezicht niet altijd mogelijk. Een Video Observatie Systeem is hierbij een goede oplossing! Interne en externe derving,. overval, agressie en vandalisme zijn aan de orde van de dag. Steeds vaker worden er camera’s geplaatst waarmee een aantoonbare bijdrage geleverd wordt aan het terugdringen van criminaliteit. 

VosCompact is een nieuw compleet video beveiligingssysteem dat u de hulpmiddelen biedt in het beheren van beveiliging en bewaking, zonder de moeilijkheden van een ingewikkelde opstelling en complex dagelijks gebruik.

 Wat moet er worden bewaakt en met welk doel wilt u videobewaking?

  • Preventieve werking van schadelijke invloeden van buitenaf
  • Het constateren van ongewenste situaties in uw werkomgeving door derden
  • Overzicht van de omgeving met herkenning van personen in detail

VosCompact, de ideale oplossing voor het 24/7 op afstand bewaken en observeren van personen, woningen, bedrijfspanden, winkelcentra, terreinen, bouwplaatsen en parkeer toepassingen. VosCompact komt met krachtige mogelijkheden die normaal alleen in bedrijfssystemen te vinden zijn.

dvr-camera-systeem.jpgDankzij nieuwe technologische ontwikkelingen is het mogelijk gebruik te maken van een intelligent camerasysteem. In tegenstelling tot traditionele systemen, werkt VosCompactop basis van ‘Black Screen Policy’. Met behulp van Video Content Analyse wordt de buitenschil van een omgeving bewaakt. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van automatische video analyse. Een virtuele struikeldraad detecteert zodra er iemand overheen stapt en het beeldscherm licht op.

Het systeem zorgt niet alleen voor een directe doormelding naar de toezichtcentrale of particuliere meldkamer maar neemt de camera beelden ook op. Hierdoor kan snel actie worden ondernomen door de bewakingsdienst of politie. 

VosWatch

Diefstal en vandalisme kosten jaarlijks veel geld en frustratie in de bouw. Niet alleen directe schade door vernieling en inbraak, maar zeker ook de indirecte gevolgschade zoals vertraging en het niet halen van deadlines en opleverdata zijn aan de orde van de dag. VosWatch biedt hierin een oplossing.

Privacy

VosCompact geeft de klant volop privacy. Het unieke aan VosCompact is dat u als klant volledig de regie heeft over de camerabeelden. Als zich situaties voordoen waarbij privacy wenselijk is dan kan men het doorsturen van de beelden naar de PAC  of toezichtcentrale tijdelijk uit zetten. 

LiveView

Met Live View krijgt de Particuliere Alarm Centrale een melding in het geval van een incident. De medewerker van de alarmcentrale ziet de beelden, belt met de meldkamer  van de politie en zet deze door. Nu kan de meldkamer van de politie rechtstreeks meekijken met de camerabeelden van een winkelier of horecaondernemer.

Voskamp Groep. Samen sterk in maatwerk

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.