Toegangscontrole: uw eerste barrière kan maar beter een geavanceerde zijn.  

Alle bedrijven willen graag toegankelijk en open zijn, maar hebben ook bezittingen en eigendommen die beschermd moeten worden tegen diefstal. Comfort, gastvrijheid en veiligheid staan daardoor op gespannen voet met elkaar.

Het is gebruikelijk om in gebouwen die door sloten en sleutels beveiligd zijn, overdag niet te vergrendelen. Hierdoor is er een grotere kans op ongewenst bezoek of diefstal. Elektronisch toegangsbeheer maakt daar een einde aan. Deuren binnen het systeem vergrendelen automatisch wanneer deze gesloten worden, terwijl u het toegangsbeheer simpel en flexibel regelt dankzij uw toegangscontrole systeem.

Samen met u stelt Voskamp Beveiligingstechniek een beveiligingsconcept op. U bepaalt centraal de toegangscontrole: wie er waar en wanneer mag komen, door de toegangsrechten van de sleutels te beheren. 

Het elektronisch sluitsysteem werkt met compacte, op batterijen werkende cilinders en passieve sleutels (BlueSmart) of kaarten om toegang te autoriseren tot deuren die zijn aangesloten op het systeem.

Enkele mogelijkheden om de toegangscontrole op basis van tijdelijke, ruimtelijke of persoonsgebonden autorisaties:

  • Toegang tot bedrijventerrein en/of parkeerterreinen
  • Toegang tot bedrijfsgebouw en/of bedrijfsruimten
  • Persoonlijke componenten
  • Toegangscontrole informatica
  • Offline, Online, RF Online of gehost 
  • Directe blokkering van sleutels of kaarten na verlies of diefstal
  • Instellen tijdlimieten
  • Koppeling met andere systemen zoals werktijdenregistratie

Voskamp Groep. Samen sterk in maatwerk