Guard & Control

Privacy moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Dat geldt zeker voor mensen die min of meer door omstandigheden gedwongen wonen en leven in een groepsvorm. Juist dan moeten bewoners erop kunnen vertrouwen dat zijzelf en hun privé bezittingen veilig zijn. Deze veiligheidsborging geldt ook ten opzichte van de bewoners onderling. Dit bevordert hun plezier, geluk en positief gedrag. Voor zorgverleners is vooral het toezien hierop een enorme opgave. Dit geldt in de dagsituatie maar nog meer voor de avond – nachtsituatie. In tijden van bezuinigingen waarin de inzet van (extra) personeel en bijbehorende kosten zeer kritisch worden onderzocht, ontstaat er een tegenstrijdig belang. 

Optimale toegankelijkheid en veiligheidVoskamp Beveiligingstechniek heeft een aantal technische en innovatieve concepten ontwikkeld, welke ondersteunend zijn aan die veiligheidsborging. Naast het waarborgen van deze belangrijke veiligheid is de doelstelling om kosten te besparen op de inzet van personeel. 

Uiteindelijk kan het systeem naar behoefte met geïntegreerde camera’s worden verbonden middels een centrale bewakingspost. In deze setting kan tegen minimale vergoeding veiligheid worden geboden en fors worden bespaard in slaap- en waakdiensten. 

Door Control

Binnen een groep worden alle aangemerkte deuren op een slimme wijze bewaakt. Centraal wordt in een teampost en/ of slaapdienstkantoor een visualisatiepaneel opgenomen waarop de bewaking, signalering en sturing plaatsvindt. Zo kan vanaf één of meerdere plaatsen in het gebouw de gehele bewaking en besturing plaatsvinden. 

Watch & Control

Op uw verzoek kunnen wij het systeem uitbreiden met het plaatsen van één of meerdere camera’s. De camera’s zijn ondersteunend aan de waarneming op de centrale panelen in de deurcontrole. De camera’s zijn te combineren met video beeld analyse. Verandert er wat in een deel van het beeld, dan volgt er actie en zullen de beelden ‘live’ worden gepresenteerd. 

Uitbreidingsmogelijkheden:

  • Koppeling zorg oproepsysteem
  • Historische gebeurtenissen (beelden)
  • Deursturingen
  • Centrale bewaking

Financiële voordelen:

Volstrekt uniek in de Voskamp oplossing is dat doorbelastingen naar afzonderlijke locaties mogelijk is. Deellocaties zijn daarbij verbonden met de centrale post waarbij deze locaties naast initiële kosten op basis van ‘verbruik’ belast worden voor de werkzaamheden in de centrale post. Integraties met financiële systemen behoren tot de mogelijkheden. 

Voskamp Groep. Samen sterk in maatwerk

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.