maandag 10 februari 2014

Onze kijk: Oog voor slimme parkeeroplossingen

Onze kijk op parkeren is simpel: om flexibel in te kunnen spelen op de veranderende parkeervraag heeft u een flexibel online parkeerplatform nodig. Het liefst aangevuld met andere diensten die u nodig heeft om er zo weinig mogelijk omkijken naar te hebben. Een alles-in-één pakket van een deskundige partner die met u meedenkt.

Waarom ParkWatch?

 • Integraal toegangsmanagement
 • Innovatieve  identificatie methoden
 • Inspelen op het Nieuwe Werken
 • Efficiënter en optimaler benutten van de beschikbare parkeercapaciteit
 • Delen parkeercapaciteit met andere bedrijven of organisaties
 • Hogere bezettingsgraad van parkeer faciliteit
 • Verlaging parkeerkosten
 • Volledige geautomatiseerde  financiële  afhandeling
 • Maximale flexibiliteit

Voor wie ParkWatch?

 • Werkgever
  • Individueel toewijzen van parkeerplaatsen conform parkeerbeleid
  • Lagere parkeerkosten
  • Delen van parkeerplaatsen met de buren
  • Inkomsten door niet gebruikte parkeerplaatsen te wederverhuren
 • Eigenaar
  • Bezettingsgraad verhogen
  • Inspelen op vraag huurders naar flexibele afname parkeerplaatsen
  • Ongebruikte parkeerplaatsen en locaties aanbieden als een commerciële parkeerlocatie
 • Overheid
  • Efficiënter gebruik bestaande parkeervoorzieningen, zowel publieke als private

Voskamp Groep. Samen sterk in maatwerk