Over Voskamp Groep

De Voskamp Groep is van een klein familiebedrijf handelend in ijzerwaren, uitgegroeid tot een veelzijdig bedrijf actief in de bouw, industrie en beveiliging. Met ruim 60 jaar ervaring en meer dan 400 medewerkers zetten wij ons elke dag in voor een optimale samenwerking met onze klanten om projecten tot een succes te smeden. 

1953

Overname
H.J. Fikkert & co

1962

Naamsverandering naar Voskamp

1970

Start vestiging Enschede

1980

Start divisie Deurtechniek

1986

Start divisie Aluminium

1989

Start vestiging Rijssen

1991

Start divisie Industrietechniek Hengelo

1996

Start divisie Beveiliging

1997

Start vestiging Amsterdam (overname Jacobs IJzerhandel)

2002

Start vestiging Utrecht (overname Van Dillen IJzerwaren)

2002

Start vestiging Eindhoven

2006

Start vestiging Rotterdam

2007

Start vestiging Apeldoorn

2007

Start vestiging Soest
(Overname EMKA Beveiligingen)

2011

Start vestiging  Roosendaal

2011

Start vestiging Assen

2012

Overname Safarm Beveiliging Baarn

2013

Overname Koldijk Beveiliging Zwolle

2014

Overname Compressor Service Techniek Wierden

2016

Overname DareTronics Boxtel

2016

Overname JunoSmart Deventer

 
 
 

Trede 1 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

De Voskamp Groep is in bezit van het certificaat Trede 1 van de PSO-Prestatieladder van PSO-Nederland.
Onze duurzame en kwalitatief goede bijdrage op het vlak van sociaal ondernemen is op een objectieve
en onafhankelijke wijze getoetst en bekroond met een PSO-Trede 1 certificering.
 

PSO
PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. Dit is een landelijk meetinstrument en keurmerk dat de mate van sociaal ondernemen objectief zichtbaar maakt. De ladder bestaat uit vier niveaus: de Aspirant-status, Trede 1, 2 en 3.

PSO heeft onderscheid gemaakt tussen indirecte en directe sociale bijdragen. Het aannemen van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie worden ook wel de directe bijdragen genoemd. Hierbij kan gedacht worden aan mensen van de BOL- / BBL-opleidingen op niveau 1 en 2, mensen uit de participatiewet, Wajong, WW of WWB. Inkoop en/of uitbesteden van werk bij bedrijven met een PSO-erkenning of SW-bedrijven is de indirecte bijdrage.

Trede 1
Een van de voornaamste doelen van de Voskamp Groep is het bijdragen aan de vermindering van een maatschappelijk probleem, door socialer te ondernemen. Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid te bieden tot werk(ervaring), draagt de Voskamp Groep bij aan een aantoonbaar betere maatschappij. Hier hecht de Voskamp Groep veel waarde aan. We bieden ontwikkelingsmogelijkheden en met betrekking tot inkoop werken wij actief met organisaties welke ook een PSO-erkenning hebben. De directie van de Voskamp Groep heeft medio 2016 uitgesproken meer aandacht te schenken aan het sociaal ondernemen en dit  middels een PSO-erkenning te uiten. In dit traject is de Voskamp Groep begeleid door het bureau Extend. Na alle directe en indirecte bijdragen in kaart te hebben gebracht, bleek uit de audit dat de Voskamp Groep al voldoende bijdraagt om het certificaat Trede-1 te ontvangen. Deze audit is uitgevoerd door de DEKRA. Het certificaat is per 1 februari 2017 toegekend en zal 2 jaar geldig zijn.

Toekomst
Voskamp Groep hecht waarde aan het samenwerken met organisaties die aantoonbaar socialer ondernemen en in het bezit zijn van een geldig PSO-certificaat. De Voskamp Groep koopt daarom bij voorkeur in bij organisaties met een PSO-erkenning en wil dit in de toekomst verder uitbreiden.

Voskamp Groep wil andere organisaties stimuleren om ook te starten met socialer ondernemen. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Kijk voor meer informatie op www.pso-nederland.nl

Voskamp Toer

Wij helpen u graag verder! 

Frank Heidanus

Directeur

Gerard Seppenwoolde

Directeur

Rene van den Hoed

Directeur 

Jeroen Voskamp

Directeur

Edwin Kroeze

Voskamp Deurtechniek

Wim Kuipers

Voskamp Beveiligingstechniek

Steven Reinders

Bouw en industrie
Voskamp Groep Zuid 

Joris Geurts

Voskamp Beveiligingstechniek

Wim Essink

Bouw en industrie
Voskamp Groep Oost

Ruben Veldkamp

Voskamp Beveiligingstechniek

Roy Meyerink

Bouw en industrie
Voskamp Groep Oost

Rowdy Voetee

Bouw en industrie
Voskamp Groep West

Rob Röder

Directeur

Lucien Galiart

Voskamp
Beveiligingstechniek 

Ruthger Heijen

Voskamp
Beveiligingstechniek 

Ralph Kamminga

Bouw en industrie
Voskamp Groep Oost

Raymond Kenkhuis

Bouw en industrie
Voskamp Groep Oost

Peter Roeloffzen

Bouw en industrie
Voskamp Groep Oost

Peter Oomens

Bouw en industrie
Voskamp Groep West

Peter Beekman

Bouw en industrie
Voskamp Groep Zuid

Patrick van Berkum

Voskamp Voskamp Beveiligingstechniek

Patrick Timmerman

Bouw en industrie
Voskamp Groep Oost

Patrick te Vaarwerk

Voskamp Deurtechniek

Michiel Hatten

Voskamp Industrietechniek

Michiel Backx

Voskamp Zonnepanelen

Marty Dekkers

Voskamp Beveiligingstechniek

Ard Nijkamp

Voskamp Deurtechniek

Marc Frijters

Bouw en industrie
Voskamp Groep Zuid

Jarno Gosselt

Bouw en industrie
Voskamp Groep Oost

Jan Oude Hengel

Bouw en industrie
Voskamp Groep Oost

Eric Hamming

Bouw en industrie
Voskamp Groep West 

Herald Nijhuis

Bouw en industrie
Voskamp Groep Oost

Harry de Greef

Bouw en industrie
Voskamp Groep Zuid

Theo Kaptein

Bouw en industrie
Voskamp Groep Oost

Christian Gernaat

Bouw en industrie
Voskamp Groep Oost 

Gerard Klein Rouweler

Voskamp Beveiligingstechniek

Bennie Lescher

Voskamp Aluminium

Errol Sittrop

Bouw en industrie
Voskamp Groep West 

Erik Heemstra

Voskamp Beveiligingstechniek

Aart Hoevenaar

Bouw en industrie
Voskamp Groep West 

Onze werkwijze

De Voskamp Groep is een onderneming met diverse activiteiten in de sectoren bouw, industrie en beveiliging. Met ruim 60 jaar ervaring en 400 medewerkers zetten wij ons elke dag in voor een optimale samenwerking met onze klanten om projecten tot een succes te smeden.  

Deze werkwijze is terug te vinden in alle facetten van onze bedrijfsvoering en in onze Voskamp Waarden:

 • Tevreden klanten vormen onze basis. Zonder tevreden klanten hebben de overige waarden geen nut.
 • We investeren in continuïteit. We spreiden onze activiteiten in meerdere sectoren en regio’s. We knokken voor een groter aandeel op bestaande markten en breiden uit in markten waar we kansen zien.
 • We voelen ons verantwoordelijk voor de resultaten van ons bedrijf en van onszelf en vinden naleving van afspraken belangrijk.
 • We ondernemen met oog voor onze omgeving en aandacht voor welzijn van de maatschappij waarin we werken en leven.
 • We blijven in beweging en zijn het eens met Darwin: ‘het zijn niet de sterkste soorten die overleven, en ook niet de meest intelligente. Het is de soort dat het beste reageert op veranderingen’.

Binnen de sectoren bouw, industrie en beveiliging zijn wij als volgt actief:

 • Bouw en Industrie: groothandels en projecten voor de bouw en industrie.
 • Industrietechniek: groothandels en service & onderhoud voor de industrie.  
 • Deurtechniek: projectverkoop, montage en service & onderhoud van overheaddeuren en deurautomatiek.
 • Aluminium: projectverkoop en montage van aluminium producten.
 • Beveiligingstechniek: projectverkoop, montage en service & onderhoud van beveiligingsobjecten.
 • Zonnepanelen: projectverkoop, montage en service & onderhoud van systemen die leiden tot besparing van elektra, gas en water.
Voskamp Toer

Voskamp Groep. Samen sterk in maatwerk